Vrijmoedigheid

Vrijmoedigheid

Door Arie de Paauw

‘Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.’ Hebreeën‬ ‭10:35‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Hebreeën 10:32-39 HSV

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Vrijmoedigheid

Ben je vrijmoedig, of vrij moedig? Een spatie kan veel uitmaken in de betekenis van een woordje. Maar het woord vrijmoedigheid betekent (1) ‘openhartigheid’, (2) ‘openbaarheid’, en (3) ‘onbeschroomdheid’. En dat is dus van wezenlijk belang wil je de mensen over Jezus vertellen 

In de brief aan de Hebreeën schrijft de, ons onbekende, schrijver dat we die vrijmoedigheid niet prijs moeten geven (NBG51) of verliezen (HSV) We moeten er dus zuinig op zijn, en dat doen we door het telkens weer een beetje op te rekken. Want wat we niet gebruiken raken we kwijt! 

Maar hoe doe je dat? Allereerst door gebed, we zullen dit gedeelte eindigen met een gebed om meer vrijmoedigheid. Bid dat, print het uit en hang het op een plaats waar je vaak komt, stop het in de bijbel die je voor je stille tijd gebruikt en blijf het bidden, iedere keer weer en je zult zien dat het werkt!

Misschien wordt jouw plaats wel niet bewogen, zoals we gisteren zagen, maar jij wordt wel vrijmoedig. En dan gaan uitstappen, zoals Petrus uit de boot stapte. En als je dan iemand ziet die hinkt, een arm in een mitella heeft, met een stok of een kruk loopt, stap je er op af, met een glimlach, en vraag je of je voor die persoon mag bidden. We weten dat Petrus zonk, maar hij heeft wel op het water gelopen en toen hij zonk greep Jezus hem in zijn lurven en redde hem. Je hoeft dus niet bang te zijn. Het ergste wat je kan overkomen is ‘Nee’ als antwoord, dan wens je ze een fijne dag en ga je verder. En als je bidt gebruik je je autoriteit en spreek je de pijn en ziekte aan en stuur je die weg, in Jezus Naam!

En als er niets gebeurt? Er gebeurt altijd iets! Maar reken af met die gedachte, want twijfel is dodelijk. Mensen worden gezegend, ervaren warmte en liefde, genieten van de aandacht die je ze geeft en echt, volharding komt deze week ook nog aan bod!

Meer vrijmoedigheid is wat we allemaal nodig hebben en ook dat, net als de andere eigenschappen. wil de Heilige Geest ons allemaal geven. Want Hij woont in ons en gaat met ons mee en geniet als we een eerste stapje wagen! Ik zie uit naar je getuigenissen!

Gebed voor meer vrijmoedigheid
Bid dit gebed met je hart en hardop:

Vader God, in de naam van Jezus, vraag ik met alles wat ik kan om vrijmoedigheid om Uw Woord te spreken. Verbrand alles wat van mij is dat niet van U.
Geef me een passie voor het verlorene, een honger naar de dingen van God, en een heilige vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus te prediken. U hebt mij niet een geest van verlegenheid of angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kies ervoor om iedere dag te wandelen in die kracht, liefde en bezonnenheid. Ik beveel iedere macht van angst nu te wijken van mij, in de Naam van Jezus.
Ik wil mij focussen op de dingen die boven zijn. Moge de dingen van de hemel meer waar voor mij worden dan de dingen van deze wereld.
Herschik mijn prioriteiten. Vader God, wat belangrijk is voor U, laat het belangrijk zijn voor mij.
Ik zal gaan waar U wilt dat ik ga. Ik zal doen wat U wilt dat ik doe. Ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg. Ik kies ervoor Uw wil te doen en Uw weg in mijn leven te gaan. Door de genade van God, laat mijn leven een Maximum Impact hebben voor het koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om de eigenschappen van een evangelist te belichten

29-03-2022