Een interview met Benjamin NonkesĀ 

Een interview met Benjamin NonkesĀ 

1.Wie bent u en wat do­et u in het dagelijks leven?


Ik ben Benjamin 25 jaar ik werk in de scheepsvaart als volmatroos

Hobby is me aquarium

Ben verlooft met een geweldige vrouw

Daarnaast probeer ik jezus te volgen

(Wat soms moeilijk is voor het gedeelte kwa geen sex voor het huwelijk)


2.Bent u chri­stelijk opgevoed of heeft u God via een andere weg leren ken­nen? 


Ik ben van huis groot gebracht met het geloof. Ben altijd gelovig geweest. Maar ben ook 3 jaar lang tegen God geweest 3 jaar lang was ik boos op hem. Keerde me rug naar hem begon hele foute muziek en keuzes te maken. 3 a 4 keer bijna me ziel aan de duivel gegeven. Maar iets weerhoude me ervan. Later leerde ik dat het God was die me berschemde. 3.Is God iem­and die ver weg staat of juist Iemand die heel dic­htbij is? 

 

God staat bij mij heel dichtbij. En centraal 4.Staat de Bi­jbel ook centraal in uw leven en zo ja op welke manieren? 


Ja. Als ik voor een probleem sta of zoek ergens antwoord op dan kijk ik vaak effe via de bijbel app. Of via internet of youtube waar de luisterbijbel hebt 


5.Wat betekent en wie is de Here Jezus voor u? 


Pure en onverdiende genade

Pure liefde die niet ophoud.

Iemand die je troost

Je uit de put haalt

Maar ook iemand die je kan vertrouwen. Effe mee praten (bidden) 6.Wat betekend en wat is de kerk voor u ? 


Ligt eraan welke kerk bedoelt word. Gebouw heb ik niet zoveel mee

Maar de bijbelse manier wel. Het samen komen van mensen die God aanbidden

Deze kerk betekent voor mij. Kracht. bemoediging. Geestelijk voer. Er voor elkaar zijn.7.Heeft u wel eens get­wijfeld aan het gelo­of? 


Ja. Niet aan het bestaan van God. Maar meer hoe God is. Geloofde niet echt het gedeelte van liefde genade enzovoort. 
 


8.Waarom zoud­en mensen volgens u Jezus moe­ten gaan volgen? 


Moeten vind ik personelijk beetje te.

Maar je word er beter op. Veel meer rust

Je leert jezelf beter kennen en wat je echt kan. Je leert zoveel als je hem volgt. En je ervaart dingen compleet anders 9.Heeft u nog tips voor mensen die nog zoe­kende zijn? 

Trek je niet op aan mensen die gelovig zijn.

Heb vaak mee gemaakt dat je dan toch teleur gelaten word.

Stel je hart open. En vraag jezelf af. Zou het kwaad kunnen als ik zelf standig eens ga onderzoeken wie die God is. 10.Wat vind u van dit interview om de­ze vra­gen zo te bea­ntwoord­en 

Wel leuk hoor. Je denkt ook weer effe na over je verleden en hoe je er nu in staat

01-10-2017