Interview met Hans Wesselius

Interview met Hans Wesselius

1. Wie ben jij en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Hans Wesselius uit Delft, geboren in 1963. Ik schrijf regelmatig blogs over christelijke onderwerpen, bijvoorbeeld op Yoors. En ik ben boekhouder/administrateur van beroep. Sinds november 2016 doe ik dat in dienst van Stichting Happy KidsCare, een organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme en/of ADHD.

2. Ben je christelijk opgevoed of heb je God via een andere weg leren kennen?

Ik ben christelijk opgevoed. Als jochie van 6 hoorde ik in de zondagsschool het verhaal van Jezus als de goede Herder. De afbeelding van Jezus met het lammetje op de nek staat me nog glashelder voor ogen. Sinds die dag ben ik op zoek gegaan en gebleven naar meer van deze Herder. Gaandeweg zijn er veel dingen in mijn leven gebeurd, waarmee God Zijn bestaan en aanwezigheid bevestigde. Wonderen rondom het auto ongeluk in 1987 bijvoorbeeld.

3. Is God iemand die ver weg staat of juist Iemand die heel dichtbij is?

Voor mij is God heel dichtbij. Dat heb ik in diverse perioden in mijn leven ervaren. Ik probeer dit ook aan de mensen om mij heen mee te geven. Uitdelen wat ik ontvangen heb, zeg maar.

4. Staat de Bijbel ook centraal in jouw leven en zo ja op welke manieren

Natuurlijk is de Bijbel - Gods Woord - een centraal punt in mijn leven. Sowieso lees ik er dagelijks in en probeer de tekst dan ook tot me door te laten dringen. Maar ik probeer het ook (samen met mijn vrouw) uit te leven in de dagelijkse praktijk. En ik gebruik regelmatig (mijn kennis over de) Bijbelteksten in het helpen van onze medemens in nood.

5. Wat betekent en wie is de Here Jezus voor jou?

Jezus is Heer en heeft de leiding over mijn leven. Natuurlijk zeg ik niet, dat ik daarin perfect ben. Ik ben en blijf een mens. Maar dat is wel mijn serieuze streven. Hij heeft mij niet voor niets gered en bevrijd. Hij heeft niet voor niets Zichzelf opgeofferd aan het kruis van Golgotha. Kortom, wat betekent de Here Jezus voor mij? Alles!

6. Wat betekent en wat is de kerk voor jou ?

De kerk is voor mij geen gebouw, maar een door God ingestelde gemeenschap van gelovigen. Voor mij is het een omgeving om samen God te danken, te eren en te dienen. Elkaar als broeders en zusters in Zijn huisgezin te bemoedigen en op te bouwen. En om vanuit de kerk ook de mensen met Gods Woord en aanwezigheid te bereiken, die nog niet in Hem geloven. Een basis dus om de Grote Opdracht uit te voeren. Ik vervul dan ook graag allerlei uitvoerende rollen en functies in de kerk. Ook heb ik een aantal jaren een betaalde baan in dienst van de kerk gehad.

7. Heb jij wel eens getwijfeld aan het geloof?

Voor mij is het christelijk geloof het algemeen onbetwijfelde geloof. Het geloof in God, in Zijn Woord en Daad, heeft zich als kind al in mij geworteld. Ten diepste heb ik nooit getwijfeld. Wat niet wil zeggen dat mijn geloof dood of onveranderd is. Ik heb in de loop der jaren bijvoorbeeld in diverse kerkelijke richtingen mijn thuis gehad. Ik ken PKN, RK en Evangelisch van binnenuit.

8. Waarom zouden mensen volgens jou Jezus moeten gaan volgen?

Jezus Christus is Gods antwoord op de zonden van de mens. Hij is aan het kruis gestorven voor ieder mens, om voor ons allen de Weg naar de hemel te heropenen. Maar er is een reactie van de mens nodig. Een persoonlijke keuze om tot bekering te komen. Dit cadeau van God ontvangen en uitpakken. Ik gun iedereen die ervaring die ik diep van binnen al vele jaren ken. En ik gun iedereen dat onbeschrijflijk fantastische eeuwig leven.

9. Heb jij nog tips voor mensen die nog zoekende zijn?

Overal in het land wordt de Alphacursus gegeven. Een laagdrempelige, leerzame cursus om de Bijbel en het christelijk geloof te leren kennen. Hier kunnen mensen vrijblijvend kennismaken. Maar mensen kunnen ook gewoon bijvoorbeeld een plaatselijke kerk bezoeken. Gaan onderzoeken of en waar ze zich thuis voelen. God zal mensen wel de juiste weg, de juiste kerk wijzen, als men Hem daarom bidt. Verder geloof ik heilig in het principe ‘Zoekt en gij zult vinden’. Dat is immers iets wat Hij ons in de Bijbel Zelf belooft.

10. Wat vind jij van dit interview of deze vragen zo te beantwoorden?

Heel mooi om te doen. Het zijn goede vragen en de grote opdracht is ook voor mij een prachtige opdracht. Daarom werk ik graag mee aan een project als dit. Overigens niet om daarmee de aandacht op mijzelf te plaatsen. De eer komt vooral toe aan de Enige die onze lof waardig is: de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Links 1. yoo.rs/useroverview/9899/Flying%20Eagle happykidscare.nl 2. yoo.rs/flying.eagle/blog/zoektocht-naar-de-herder-getuigenis-van-gods-aanwezigheid-1490434502.html schrijf.land/4438/een-ongeluk-zit-in-een-klein-hoekje 3. yoo.rs/flying.eagle/blog/ervaar-jij-dat-jezus-christus-dichtbij-wil-zijn-en-van-je-houdt-1501929990.html gedichtensite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=25976:dichterbij-god-komen&catid=88888998:kwetsbaar-gedichten 4. gedichtensite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=14483:gods-woord-voor-jou&catid=88888973:bewogenheid-gedichten 5. yoo.rs/flying.eagle/blog/is-jezus-heer-geef-jij-god-de-leiding-over-je-leven-1505056846.html yoo.rs/flying.eagle/blog/loop-serieus-en-volhardend-op-de-wolken-je-bent-niet-alleen-1502604358.html yoo.rs/flying.eagle/blog/de-reden-van-pasen-alleen-jezus-offer-1489162385.html

6. yoo.rs/flying.eagle/blog/een-pilaar-in-de-kerk-staat-geeft-wordt-gezegend-en-draagt-vrucht-1503232273.html

7. 8. yoo.rs/flying.eagle/blog/is-jezus-heer-geef-jij-god-de-leiding-over-je-leven-1505056846.html yoo.rs/flying.eagle/blog/wat-brengt-bekering-teweeg-in-het-leven-van-een-mens-1499605576.html lied Jesus is the answer youtube.com/watch?v=whjZTug_O-Y

01-11-2017