Verheerlijkt

Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,’
‭‭2 Thessalonicenzen‬ ‭3:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2 Thessalonicenzen 3:1-15 HSV

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Verheerlijkt

Wat? Dezelfde tekst als gisteren? Klopt! Zagen we dat Gods woord gisteren ongehinderd moet worden verkondigd, vandaag kijken we naar de uitwerking daarvan, dat het verheerlijkt zal worden. En omdat dat in dezelfde tekst staat, vandaag dus wederom hetzelfde als gisteren

‘Dat het woord verheerlijkt mag worden’, schrijft Paulus. Eerst maar eens iets over dat woordje mogen. Dat komt in de grondtekst niet voor en is weer een typisch nederlands misverstand in ons gebed. We bidden dat ‘ze beter mag worden’, hoor je vaak. Van wie zou dat moeten mogen? Van God? Die wil dat iedereen geneest, daarvoor leende Jezus Zijn rug met de striemen, dus dat mag! Van de boze? Daar mag het niet van, wat hij wil dat we allemaal naar de hel gaan, dus? Dat mogen komt voort uit de aanvoegende wijs en heeft een andere betekenis dan ergens permissie om vragen en geeft dan juist het verlangen aan wat er is. ‘Moge ze lang en gelukkig leven’. Maar ons gebed moet geladen zijn met autoriteit, het zal gebeuren in Jezus naam! Dus schrap dat, net als ‘wilt U’ uit je gebedsvocabulaire!

Wat is dan dat verheerlijkt worden van het Woord? Dat we er van gaan houden om er in te lezen, het te mediteren (overdenken bij dag en bij nacht) ervan gaan genieten, omdat het Gods liefdesbrief aan jou en mij is. En als je een liefdesbrief van iemand krijgt, dan lees en herlees je die, keer op keer! Maar hoe vaak moet de preek maar kort zijn, omdat onze spanningsboog dat is? In China hebben ze samenkomsten van 6 uur en die mensen hongeren ernaar, terwijl bij ons anderhalf uur al eigenlijk veel te lang is….

En het verheerlijken vinden we ook terug in Hand. 13:48 ‘Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof;’ NBG51‬‬ En dat is wat wij willen, waar we voor bidden. Dat mensen, die Jezus nog niet kennen, zich verblijden als ze het Woord horen en het verheerlijken en tot geloof komen. Dat er een positieve actie volgt en mensen Jezus gaan aannemen als hun Heer. Want daar prediken we het woord voor, dat is de reden waarom we de boodschap brengen! Laat daarom telkens als je het Woord brengt, dat samen gaan met een uitnodiging om Hem aan te nemen als Redder en Verlosser

Gebed: Mijn gebed is, hemelse Vader, dat waneer ik met mensen spreek over het evangelie van de Opgestane Heiland, het evangelie van het Koninkrijk, dat mensen er blij van worden, het verheerlijken en Jezus zullen aannemen, want niemand mag verloren gaan, omdat U dat niet wilt!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: de boodschap brengen en is gebaseerd op her boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

09-04-2022