Doeltreffend

Doeltreffend

Door Arie de Paauw

‘zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’ ‭‭Jesaja‬ ‭55:11‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Jesaja 55:1-13 HSV

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Doeltreffend

Vandaag de laatste uit de serie ‘De Boodschap brengen’ En we brengen die Boodschap door de woorden, die we spreken. En niet zomaar woorden. Het zijn de woorden van God Zelf! Het Woord dat, via onze mond, uit Zijn mond uitgaat. En wat een prachtige belofte hebben we daarvoor ontvangen!

Dan moet het dus wel Zijn Woord zijn en geen eigen mening, aangelengd met dingen, waarvan wij vinden dat die wel of niet in de Boodschap horen, waardoor die aantrekkelijker zou worden voor onze toehoorders. En dan zal het evangelie van de genade gepredikt moeten worden, dat er redding is en een nieuw leven voor een ieder, die gelooft. Zonder oordeel of veroordeling, maar met liefde 

En dat Woord brengt leven, want het is het Leven zelf. Want Jezus is het vleesgeworden Woord, Johannes 1:1. Dus als wij Gods Woord brengen, brengen we Jezus Zelf! Het is geladen met het dynamiet van de Heilige Geest en zal bolwerken omver blazen. Bolwerken in het denken van mensen, die een obstakel zijn, waardoor ze Jezus niet kunnen aannemen. En de zalving, die op ons rust breekt ieder juk.

Spreek daarom vrijmoedig het Woord van God in de wetenschap dat het niet zomaar ergens blijft hangen, maar dat het vrucht zal dragen en dat het, als het weer bij God terugkeert, heeft gedaan wat Hem behaagt. Dat het Zijn doel heeft bereikt. En weet je, Hij heeft een behagen in de redding van zondaren, want Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen, jawel, alle mensen, tot geloof komen en dus gered zullen worden!

En wij mogen daaraan bijdragen door Zijn woord te spreken. In een methode, die wij gebruiken, worden een aantal bijbelteksten genoemd en we gaan daar in een volgende serie naar kijken. En men zegt soms dat je dat niet moet doen, maar mijn ervaring is, dat God het zegent. We hebben al zoveel mensen gered zien worden daarmee. Waarom? Omdat Het woord van God doet wat Hem behaagt! Het is vol van Hem Zelf. Wees daarom niet bang om het te gebruiken, want er is kracht in Zijn Woord! Dan is het precies wat het moet zijn: Doeltreffend

Gebed: Wauw, wat een belofte hebben we als we Uw Woord, dat uit Uw mond uitgaat, proclameren en demonstreren en verkondigen. U zorgt er Zelf voor dat het vrucht draagt en de dingen doet, die U behagen. En wij zijn geroepen om die Woorden te spreken, met kracht en autoriteit, opdat bolwerken worden vernietigd, jukken worden verbroken en zielen worden gered!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: de boodschap brengen en is gebaseerd op het boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas 

Voor meer informatie kijk je op de landing page van dit leesplan


 
10-04-2022