Gratis Geschenk

Gratis geschenk

Door Arie de Paauw

‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’
‭‭Romeinen‬ ‭6:23‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Romeinen 6:15-23 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de PodcastGratis Geschenk

De tekst, die we vervolgens noemen geeft heel duidelijk de tegenstelling tussen verdienen en genade weer. Wat het loon, de verdienste, de opbrengst, wat het oplevert, van de zonde is de dood, maar de genade, het geschenk van het eeuwige leven, wat je dus gratis en voor niets ontvangt van God, als je in Hem gelooft, is eeuwig leven!

Een duidelijker tegenstelling kan je je niet voorstellen! De gevolgen van de zonde is dood, iedereen sterft tenslotte. En dat is het gevolg van de zondeval. Maar vandaag is het Goede Vrijdag en werd de prijs van die zonde voor eens en voor altijd betaald door Jezus Zelf, door Zijn plaatsvervangend sterven! Iedereen, die Hem aanneemt als Redder en Verlosser ontvangt dat Gratis Geschenk, het eeuwige leven. Zo eenvoudig is het. Alles wat je daaraan toevoegt is dwaalleer en doet af van Zijn geweldige offer! En dat moet je niet willen

Maar wees vandaag eens stil en bedenk wat Jezus voor jou heeft gedaan, Hij kwam naar deze aarde, als een kind, geboren in een stal, want er was geen plaats voor Hem. En Hij leed ondragelijke pijnen en ondervond de grootse afwijzing ooit, toen Hij riep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten!? En de zon wilde zelfs niet meer schijnen voor Hem, toen er drie uur dikke duisternis over de aarde kwam. En Hij deed dat uit liefde voor jou en mij!

Opdat wij zouden leven, eeuwig zouden leven en de relatie met God zou worden hersteld. Daarom scheurde het voorhangsel, dat hele dikke kleed tussen het Heilige en het Heilige der Heilige in de tempel, van boven naar beneden, omdat God, de Vader, dat Zelf deed als teken dat de toegang vrij is. Geen offers meer van dieren nodig, geen kaarsje en wierook of ander religieus gedoe, je kunt bij God ieder moment van de dag binnen komen huppelen, als een kind bij de Vader! Dat is dat gratis geschenk en het enige wat je moet doen is het aannemen en uitpakken. Heb je dat al gedaan?

Gebed: Uw offer Here Jezus, aan het kruis, vervult mij met diepe dankbaarheid. Dat U dat voor mij overhad, zodat ik weer in eenheid met Vader God kan leven, de weg vrij is, de blokkade vrijgemaakt, geen obstakel meer, door Uw geweldig liefde! Wat een liefde, dat U dat voor mij deed, ik wil U mijn leven lang volgen en als dank mijn leven aan U geven! Amen

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne

15-04-2022