Aanroepen = gered

Aanroepen = gered worden

Door Arie de Paauw

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.’ Romeinen‬ ‭10:13‬ ‭HSV‬‬ Hand.2:21 Joël 2:32

Lezen: Romeinen 10:4-17 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de PodcastAanroepen = gered worden

Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het, de Naam van de Heer aanroepen. En, zoals je aan de teksten kunt zien, staat het drie keer in de bijbel, die zelf zegt, dat het getuigenis van drie personen waar is. Hier zijn, dat in chronologische volgorde, Joel, Petrus en Paulus. Dus het is vast en zeker!

We eindigen daar het stukje evangelie verkondiging, wat we de afgelopen dagen hebben gezien, mee, als we met iemand praten. “De Bijbel zegt dat iedereen die de naam van de Heer, van Jezus, zal aanroepen, zal worden gered en met iedereen wordt ook jij bedoeld, tocht? Natuurlijk, iedereen is iedereen!“ men beaamt dat dan ook

Daar kan men niet om heen, iedereen is iedereen en aanroepen is gered worden. Tijdens de ramp met de MH17 was er een echtpaar onderweg, dat nog geen keuze voor Jezus had gemaakt en uiteraard kwamen zij om. De nabestaanden, die geloofden, waren des te verdrietiger, omdat ze dachten geen troost te hebben. Maar iemand uit het team, waar we toen mee evangeliseerden kreeg een droom, waarin zij zag, dat zij, net voor het neerstorten, de Here Jezus hadden aangeroepen en dus waren gered!

Zolang men nog leeft, kunnen we aandringen op bekering, maar als iemand is overleden is er geen oordeel meer mogelijk, want wij weten niet wat iemand, in de laatste seconde van het leven nog heeft uitgeroepen! Als dat de Naam van de Here Jezus is, in de trant van ‘Jezus red mij!” Dan mogen we weten dat ze zijn gered!

Natuurlijk is het beter om dat vroeger in je leven te doen, je weet niet of je de tijd krijgt en het besef om het op het laatste moment te doen. En je mist Gods zegen, Zijn nabijheid, Zijn voorziening, Zijn liefde in je leven. Maar oordeel nooit over mensen, die o.i. zonder Hem zijn gestorven. Want iedereen, die de Naam van Jezus aanroept zal worden gered.

Dat je de Naam van Jezus aanroept, houdt feitelijk in dat je gelooft, dat Hij is opgestaan, dus leeft, anders roep je Hem niet aan en dat Hij Heer is belijd je met je mond (vers 9 en 10), waar opnieuw die garantie van redding staat. Dus, mogen we de mensen uitnodigen om de Naam van Jezus aan te roepen, die van de Opgestane. Hoe we dat doen, zien we morgen… 

Gebed: Wat hebt U het ons gemakkelijk gemaakt, dat men zelfs in de laatste seconde U maar aan hoeft te roepen om gered te worden. Wie weet, hoeveel mensen deze zin, die we tijdens evangelisatie met hen hebben gedeeld, nog in gedachten kregen( door U) en het hebben gedaan. De eeuwigheid zal het uitwijzen! Dank U, voor Uw onovertroffen en uitbundige genade! Amen!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne


 
16-04-2022