De weggerolde steen

De weggerolde steen

Door Arie de Paauw

En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.’ Mattheüs‬ ‭28:2‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mattheüs 28:1-10 HSV

Vandaag, omdat het Pasen is, een korte pauze in de serie over het winnen van zielen, maar als onderwerp De weggerolde Steen

Vandaag is het Pasen en begroeten christenen elkaar, over de hele wereld, met de proclamatie: De Heer is waarlijk opgestaan. Dat doen we al eeuwen en we zullen dat blijven doen tot de jongste dag

Je kunt je afvragen of het wel werkelijk klopt, dat Jezus drie dagen in het graf heeft gelegen. Er zijn mensen die menen dat Hij niet op vrijdag is gekruisigd, maar op woensdag. En dat is heel aannemelijk. Lees het bijvoorbeeld hier

Maar het allerbelangrijkste is dàt Hij is opgestaan. Ik weet nog dat ik, toen we aan aantal jaren geleden op Kreta waren en daar een pinkstergemeente bezochten, ik een woord kreeg van de Heer. We hadden die week tal van bezienswaardigheden gezien, waaronder veel kerkjes met heiligenbeelden en iconen. En ik werd me bewust waarom God in het oude testament ons verboden heeft om afbeeldingen van Hem te maken, omdat we een levende God dienen, niet een van steen of hout, maar een echte levende! Dat mocht ik daar, onder andere, delen

Ja, en dan die steen, waarom was die weggerold? Om Jezus eruit te laten? Denk het niet. Diezelfde avond is hij bij de discipelen en komt door een dichte deur naar binnen! Nee, het is om ons te laten zien, dat het graf leeg is en dat Hij het netjes heeft achtergelaten, de doek die om Zijn hoofd zat keurig apart van de rest opgevouwen. Grafschenners doen dat niet!

Nee, het was opdat wij naar binnen konden kijken, en echt geloven, zoals Johannes dat deed. Daarom was de steen weggerold, door een engel uit de hemel nog wel, met een aardbeving, met donderend geweld.

Want geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held! Dat vieren we vandaag. Niet het feest van de lente, zoals je steeds vaker hoort, maar het feest dat de dood is overwonnen, dat we een levende Heiland hebben, die de Geest gegeven heeft, zodat wij van Hem kunnen getuigen!

Gebed: Ja, Heer, U leeft, de dood kon U niet vasthouden, omdat U die hebt overwonnen, de Dood, de sleutels van het dodenrijk hebt ontnomen en satan en al zijn trawanten openlijk ten toon hebt gesteld! En om te laten zien dat het graf leeg was, is de steen weggerold, opdat we zouden zien, en geloven! Halleluja!

17-04-2022