Gods goedheid leidt tot bekering

Gods goedheid leidt tot bekering

Door Arie de Paauw

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?’
‭‭Romeinen‬ ‭2:4‬ ‭HSV‬‬

LezenRomeinen 2:1-11 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast Gods goedheid leidt tot bekering

Tot op heden hebben we kort en krachtig de principes van het Evangelie uitgelegd. God is liefde en heeft een plan voor je leven. Alle mensen hebben gezondigd en ze hebben een redder nodig en Zijn naam is Jezus, die je redt als je Hem aanroept. Verschilt niet zo veel van andere evangelisatie methodes, gereedschap om de vissen te vangen. Maar nu gaan we het anders doen. We gaan voor ze bidden!

Hè? Midden op straat? Yep en er is haast niemand die dat gek vindt, weet ik uit ervaring. Je doet dan ook niet met luide stem, maar rustig en eenvoudig. Als het mag leg je, vriendschappelijk, een hand op hun schouder, waardoor die stromen van Levend Water, Die in je zijn, naar hun hart kunnen stromen. En we beginnen met het vragen om Gods zegen: ‘Heer Zegen …. en zijn of haar familie, met een lang en een gezond leven‘

Wat we vragen aan God is om hen te overladen met Zijn goedheid. Vaak stel ik hierbij de vraag of ze nog wensen hebben, bijzondere verlangens. Als ze ziek zijn, bidden we meteen voor genezing, als ze vrijgezel zijn voor en (godvrezende) partner, als ze werkeloos zijn voor werk, etc. Al naar gelang er nodig is. Er zijn mensen, toehoorders, die, als ze dit horen, dat ook de familie word mee gezegend, het ook willen meemaken, omdat ze beseffen dat het speciaal is. De tekst, die hieraan ten grondslag is, is onze dagtekst, Rom.2:4, die begint over de rijkdom, de overvloed van Zijn goedheid , waardoor mensen worden gezegend en die tot bekering leidt

We hebben het dus niet over een oordeel, nee, het is de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde, dat hoeven wij niet te doen, Hij kan dat veel beter en vol liefde. Als wij dat doen is er altijd oordeel en afkeuring, mensen voelen dat en haken af. Maar als ze over Gods goedheid horen en het later gaan ervaren, zullen ze aan dit gebed terugdenken, beter gezegd, door Gods Geest eraan herinnerd worden. O ja, daar heeft die man, die vrouw, destijds voor gebeden. Is het dan toch waar?

Wat is het geweldig dat we hen onder Gods aandacht mogen brengen en hen tegelijk leren dat bidden niet iets is wat een bepaald ritueel verlangt, maar dat we zomaar bij God de Vader mogen binnenlopen en en aan Hem vragen wat we nodig hebben! Zo worden ze geconfronteerd met een liefdevolle Vader, die het beste met hen voor heeft en hun heil op het oog heeft! Bijzonder, maar dat is nu eenmaal de Blijde Boodschap!

Gebed: Ja, Heer, U bent zo liefdevol, ook naar de mensen, die U nog niet kennen en waarvan U niet wilt dat ze verloren gaan, maar zich bekeren, door Uw goedheid te leren kennen. Dank U wel dat we op pad mogen gaan met de boodschap van een liefdevolle Vader, Die alles in het werk zal stellen, om verlorenen te redden. Amen

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne

18-04-2022