Jezus Openbaren

Jezus openbaren

Door Arie de Paauw

Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’Johannes‬ ‭16:14‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Johannes 16:5-15 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast Jezus openbaren 

Nadat we hebben gebeden voor de zegen van degene, die we hebben benaderd en al hun familieleden en eventuele verlangens, die ze hebben, vragen we: ‘Here Jezus, maak Uzelf aan hen bekend’ Want wij kunnen praten als Brugman, maar als er geen openbaring komt van wie Hij is in het hart van de mensen, blijft het bij praten

Maar we vragen Hem om een bovennatuurlijk werk te doen door Zichzelf aan hen bekend te maken. Dat doet natuurlijk de Heilige Geest, Die dat als taak heeft, zoals we in ons schriftgedeelte van vandaag kunnen lezen. Hij zal Mij verheerlijken, dat wil zeggen, dat Hij Zijn glorie zal laten zien, merken, voelen. Dit is dan ook het moment waarop Hij zo vaak komt met Zijn heerlijkheid, Zijn tegenwoordigheid en mensen Hem echt ervaren

En nogmaals, we proberen mensen zo vaak te overtuigen met rede, met ons verstand hun verstand te bereiken om ze zo tot een keuze te brengen, maar als God niet komt opdagen, sterker nog, als we Hem daar niet de gelegenheid voor geven om Zich aan de mensen te openbaren, is het allemaal zinloos. Want een natuurlijke mens verstaat de geestelijke dingen niet, zegt Paulus: ‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.’ 1 Korinthe‬ ‭2:14‬ ‭HSV‬‬

Als we dat niet onderkennen en God niet de gelegenheid geven om Zich aan de mens te openbaren, is evangeliseren vruchteloos, wat het zo vaak is. Maar wanneer mensen Zijn tegenwoordigheid hebben ervaren, doordat de Heilige Geest hun hart heeft aangeraakt en Jezus aan hen bekend heeft gemaakt, zie je dat ze straks, als we ze uitnodigen om het geschenk van Gods genade te aanvaarden, ze dat ook zullen doen. En dan zijn ze vaak geëmotioneerd, omdat ze een onbeschrijfelijke ervaring hebben gehad. 

Dat maakt deze manier van evangeliseren zo anders dan de doorsnee methode. God Zelf, door de Heilige Geest, doet een werk. Niet mijn woorden, niet mijn bijbelkennis, niet mijn overredingskracht, maar de Heilige Geest Hemzelf laat Jezus zien. En wie kan dat nu nog weerstaan?

Val je zomaar in deze serie, zoek dan de voorafgaande delen ook op, want samen vormen ze een zeer succesvol stuk gereedschap om de mensen als vissen te vangen!

Gebed: Ja Heer, we hoeven het niet alleen te doen, U bent erbij en als we U uitnodigen om Uzelf aan hen bekend te maken, dan doet U dat ook, niets liever dan dat! Want U wilt hun hart veroveren, opdat ze Jezus gaan leren kennen en de kracht van Zijn opstanding!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne

19-04-2022