Vergeven, wassen, reinigen

Site logo image  

Vergeven, wassen en reinigen

Arie de Paauw

apr 23

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ 1 Johannes‬ ‭1:9‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 1 Johannes 1:5-10 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast Vergeven, wassen, reinigen

De volgende bede, uit het gebed om redding, is drieledig, maar zijn met elkaar verbonden. Het is de vraag om vergeving van de zonden, die men gedaan heeft en de vraag om gewassen en gereinigd te worden. En deze vraag is nodig, omdat zonde nu eenmaal scheiding maakt tussen God en mens

Onze tekst van vandaag laat duidelijk zien, dat het bij elkaar hoort. Belijden betekent dat je hetzelfde zegt als God. In het begin van het gesprek hebben we al verteld dat iedereen heeft gezondigd en daardoor niet in Gods nabijheid kan komen. Nu vragen we dus om vergeving van die zonde. Sommigen worden heel specifiek en noemen alles op wat ze verkeerd hebben gedaan, maar meestal blijft het bij de algemene vraag. En dat is goed, want God is vergevend en genadig, Hij heeft ze eigenlijk allemaal al vergeven, toen Jezus stierf aan het kruis en Hij de wereld met God verzoende en hen de zonde niet toerekende (2Kor.5:19)

En wat als je er 99 opnoemt en die ene vergeet, zou je dan niet vergeven zijn? Nee, inderdaad, zo werkt het niet. Als we, in de algemeenheid, om vergeving vragen, vergeeft Hij ons en wast en reinigt ons in het bloed van Jezus en staan we schoon en rein voor Zijn heilig aangezicht. Dat is de kracht van het bloed van Lam. 

We zijn dan weer als pasgeboren baby’tjes, rein en schoon. Een nieuw begin is er dan en we zijn een nieuwe schepping geworden. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat het gebed om redding niet bijbels zou zijn. De tekst van vandaag logenstraft dat. Maar wat te denken van de tollenaar in de gelijkenis waar hij samen met de farizeeër in de tempel is? ‘O Heer, wees mij, de zondaar, genadig (Luk.18:13) en de vraag, die de verloren zoon aan zijn vader stelde: ‘ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u( Luk. 15:21) en dan de moordenaar aan het kruis en zo zijn er nog wel meer te noemen! Dus jazeker, het gebed om redding is bijbels

En als dat dan met een oprecht hart wordt gedaan, dan mogen we weten dat Hij dat verhoort. Ook deze garantie vinden we in onze dagtekst. Wat een geweldige, liefdevolle Vader hebben we toch, die zelf alles in het werk gesteld heeft om de redding te kunnen bewerkstelligen. Ooit zong ik in het lied ‘Junkies Blues’: “Je redding was maar één gebed van je vandaan” en zo eenvoudig is het!

Gebed: Wat geweldig, dat we U alleen maar na hoeven te zeggen, dat we zondaars zijn en dat U ons dan vergeeft, wast en reinigt in het kostbare bloed van Uw Zoon, Jezus. En dat we dan schoon zijn, als een pasgeborene! Dank U, voor Uw offer, dank U voor Uw bloed!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne

23-04-2022