Vul mij met Uw Heilige Geest

Site logo image  

Vul mij met Uw Heilige Geest

Arie de Paauw

apr 28

‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’ Lukas‬ ‭11:13‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Lukas 11:9-13 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastVul mij met Uw Heilige Geest

Hierna vragen we de mensen, die hun leven aan Jezus aan het geven zijn, om Jezus te vragen hen te vullen met Zijn Heilige Geest:’ Vul mij met Uw Heilige Geest’. Want de belofte, die Johannes de Doper deed aan zijn publiek was, dat Hij, Die na hem kwam, hen zou dopen met de Heilige Geest en met vuur

En dat God dat altijd verhoort weten we weer uit de belofte, die ik hierbij gezet heb, uit Lukas 11, dat wij, hoewel wij slecht zijn, onze kinderen het goede geven, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom vragen? Simpeler kunnen we het niet maken.

Nu is het zo, dat als we Jezus uitnodigen in ons hart, niet Hij bij ons komt, maar Zijn Geest, de Heilige Geest, dus. Omdat Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij komt dus in ons hart. Maar dat is maar een deel, belangrijk voor je redding, maar Hij wil meer, Hij wil ons helemaal vullen. Tot overlopens toe! Ik zeg dan ook meestal aan het eind van het gebed: ‘je hebt God gevraagd of Hij je wil vullen en ik bid dat Hij je nu, op dit moment vervult, met Zijn Geest, met Zijn liefde, Zijn acceptatie, en met Zijn kracht. Heilige Geest, kom!’ En mensen ervaren dat dan ook

Ik had eens iemand, die zei: ‘ho, stop, ik word helemaal dronken, ik moet nog koken’, zo sterk was Zijn aanwezigheid. En waar kan je mensen beter mee vullen dan met de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan. Iedere christen heeft die nodig, maar pasgeborenen nog het meest!

Mensen ervaren dan ook dat Hij echt is, dat ze iets in hun leven hebben gevraagd wat echt is, reeël, niet uit een boekje of overlevering. De Heilige Geest gaat hen dan ook helpen om te groeien en te bloeien. Geen enkele gelovige kan zonder. Maar soms zou ik wel eens aan mensen willen vragen, zoals Paulus dat deed in Handelingen 19: ‘heb je de Heilige Geest ontvangen, toen je tot geloof kwam?’, omdat ik zowel de vrucht als de gaven mis. Weet jij al zeker dat je Hem ontvangen hebt?

Gebed: wat heerlijk te weten dat als wij U, oprecht, om de Heilige Geest vragen en Hem de ruimte geven ons leven aan te raken en te veranderen, dat U dan komt en ons vult, tot overlopens toe. Dank J Heilige Geest, dat ik U heb leren kennen. Ik wil U niet missen, geen dag, vul mij totaal, overal, wat het mij ook kost! In Jezus naam, amen

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die heet: zielen winnen en is gebaseerd op het Evangelie Zielenwinnend Script van Dr. Rodney Howard Browne

28-04-2022