God is liefde

Site logo image  

God is liefde

Arie de Paauw

mei 2

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes‬ ‭3:16‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Johannes 3:1-18 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastGod is liefde

Vandaag beginnen we een nieuw serie. 13 redenen waarom God ons wel moet verhoren als we bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen en die verloren dreigen te gaan als ze Hem niet aannemen als hun Heiland en Verlosser

Iedereen kent wel mensen die (nog) niet geloven, in je familie, op je werk, in je vriendenkring, op je sport, school of klas. Statistieken wijzen uit dat steeds minder mensen geloven in Jezus. Reden om een tandje bij te gaan zetten met bidden voor hen. En als we dat gaan doen gaat God dat gebruiken.

Reden 1 is liefde. God is liefde, want Hij zond Zijn Zoon, Jezus, om plaatsvervangend te sterven voor iedereen, die Hem aanneemt. Maar ook om de weg vrij te maken zodat iedereen Hem aan kàn nemen. Het aanbod van de genade ligt er voor iedereen. Het enige wat je moet doen is het aannemen.

En God gaat ons verhoren, omdat Hij Zelf de weg heeft vrijgemaakt, uit liefde zond Hij Zijn Zoon, voor een verloren wereld. Maar niet alleen Zijn liefde is reden voor verhoring, ook onze liefde voor de mensen, die anders verloren gaan, is een reden. Want wat is het ons waard? Iedere dag tijd apart te zetten voor gebed opdat zij niet verloren gaan? Dat is toch wel het minste? Daarom vraag is je om de Heilige Geest te vragen om je 5 namen in gedachten te brengen, waarvoor je de komende tijd, dagelijks, gaat bidden

Ik hoorde deze week nog iemand zeggen, toen ze het over haar kinderen had, die ‘nergens meer aan doen’: bidden is nog het enige wat we kunnen doen. Maar we moeten nooit de kracht van gebed onderschatten! Het is een machtig en krachtig wapen! En de tegenstander is er als de dood voor. En als onze drijfveer ook nog eens liefde en bewogenheid is voor mensen, dan is dat, samen met Gods wens dat niemand verloren gaat, een krachtig middel om bolwerken in het denken van mensen omver te blazen.

Als liefde Gods en onze drijfveer is, kan geen macht ertegen op en zullen we reddingen van zien? Bid jij mee?

Gebed: Dank U, Jezus, dat U, uit liefde voor de wereld, naar de aarde bent gekomen. U droeg de straf, die ons de vrede met God weer kan geven. En omdat Uw liefde voor ieder mens zo groot is en ik dat mag mengen met mijn liefde voor mensen gaat U mij verhoren als ik bid voor verloren mensen! In Jezus naam, Amen 

Deze serie heet 13 redenen voor verhoring en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

02-05-2022