Reden 2: Geloof

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.’ Markus‬ ‭9:23‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Markus 9:17-24 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastReden 2: Geloof

De 2e reden waarom God ons gaat verhoren als we bidden voor verloren mensen is omdat we geloven dat Hij het gaat doen. De tekst van vandaag komt uit het verhaal van de maanzieke jongen, die de discipelen niet konden genezen vanwege hun ongeloof. En dan spreekt Jezus deze woorden: alle dingen zijn mogelijk als je gelooft!

Nu is dat niet het reddend geloof, wat nodig is om behouden te worden. Nee, dit is de gave van geloof van de Heilige Geest, uit 1Kor.12. Dat geloof wat wonderen in werking zet en dat geloof da God bij machte is, door ons heen, oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen. Efeze 3:20 HSV

Dat geloof, wat je dus van God krijgt, dat bergen doet verzetten, als je niet twijfelt en bolwerken in het denken van mensen zal slechten. Dat geloof hadden die 4 vrienden, die hun verlamde vriend door het dak lieten zakken voor de voeten van Jezus. En toen Hij hun geloof zag sprak Hij vergeving uit, als eerste, en daarna genezing!

Om dat geloof mag je vragen, dat mag je activeren, door niet meer te spreken over de personen (die vijf waarvoor je aan het bidden bent) dat ze niet gered zijn, maar nog niet gered. Want jouw geloof gaat ervoor zorgen dat ze gered gaan worden. Dus spreek geloof, ook al zie je het nog niet. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’ 2 Korinthe 5:7 HSV

En zegt Jezus niet dat ons zal geschieden naar ons geloof? Handel en bid dus in geloof want zegt de Bijbel: ‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ Hebreeën‬ ‭11:6‬ ‭HSV‬‬

Dus als wij bidden voor mensen die Hem nog niet kennen, dan moeten we geloven dat Hij ons gaat belonen, de redding van diegenen waar we voor bidden. En als je dat geloof nog niet hebt, mag je met de vader van de jongen, uit de tekst van vandaag, bidden: Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En daarna gaan bidden en vasten om dat ongeloof en de twijfel te verjagen Markus 9:29 HSV

Gebed: Ja Here God, ik wil geloven dat U mijn gebed gaat verhoren als ik bid voor de namen die U mij gegeven hebt. En ik belijd mijn ongeloof en twijfel, maar ik bid dat U mij te hulp komt, want ik wil geloven dat ze gered gaan worden, omdat U verhoort, als wij in geloof tot U komen. Dank U wel voor de gave van geloof, ik dank U voor hun redding, in geloof. Amen

Deze serie heet 13 redenen voor verhoring en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

03-05-2022