Reden 3: Krachtig gebed

Site logo image  

Reden 3: Krachtig gebed

Arie de Paauw

mei 4

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.Jak.5:16b

Lezen: Jakobus 5:13-20 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastReden 3: Krachtig gebed

Gebed is krachtiger dan wij normaliter denken en wat onze tegenstander wil dat we denken. In 1945 maakte twee atoombommen een einde aan WO2 en kwamen er 92000 mensen om het leven, maar toen Assyrië Jeruzalem belegerde en koning Hizkia voor zijn volk tot God riep, zond Die een engel die 185.000 soldaten in één nacht ombracht. Dat gebed was dus krachtiger dan een atoombom!

Maar goed, er staat het gebed van de rechtvaardige. Maar wie is er volkomen rechtvaardig? Vanuit onszelf niemand, maar wat geweldig dat we, wanneer we Jezus hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser, we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed. Op basis van Romeinen 5:9 en 2 Korinthe 5:21 kunnen we het volgende belijden: ,,Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb. (Derek Prince)

Daarom verleent God dus kracht aan ons gebed, omdat Hij ons aanziet door Zijn Zoon. En als we dan ook nog eens bidden voor mensen, die Hem nog niet kennen, dan zet de hemel een tandje bij, komen er nog meer engelen in beweging om de redding te bewerkstelligen van de degene(n) voor wiens redding wij bidden.

Onderschat dus nooit de kracht van gebed! En als God Zelf er kracht aan verleent, dan weet je dus zeker dat het zijn uitwerking niet zal gaan missen. Corrie ten Boom zei ooit: Gebed heeft grote kracht! De duivel glimlacht als wij plannen maken. “Hij lacht als hij ons druk bezig ziet. Maar hij beeft als wij bidden” Daarom is er ook zo weinig belangstelling voor gezamenlijk gebed, helaas. Want als we, als rechtvaardigingen, ook nog eens de krachten bundelen, dan kan er een aardbeving plaatsvinden in de hemelse gewesten!

Besef dus, dat je gerechtvaardigd bent, door Zijn bloed, en eis, op grond daarvan,dat de tegenstander je geliefden los moet laten. En hij zal gehoorzamen omdat het vergezeld is van de kracht van God!

Gebed: Waauw, Vader, wat zit er een kracht in mijn gebed, dat U engelen aan het werk gaat zetten, dat machten worden gebonden en mensen vrijgezet, omdat U kracht aan mijn gebed verleent. Wat een superpower! Ik ga zien wat het gaat uitwerken! In Jezus Naam, Amen 

Deze serie heet 13 redenen voor verhoring en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

04-05-2022