Reden:7 Schade

‘Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?’Mattheüs‬ ‭16:26‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mattheüs 16:24-28 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastReden 7: Winst

 

Mensen, die Jezus niet aannemen als hun Heiland en Verlosser, gaan verloren. Dat klinkt hard en dat is het ook. Het is hun eigen keus. Ze lijden schade aan hun ziel, maar dat is niet nodig, omdat de losprijs, door het bloed van Jezus, is betaald! Dat is de 7e reden dat God ons gaat verhoren als wij voor hen bidden!

Want God wil niet dat er iemand schade lijdt aan zijn ziel, dat hij verloren gaat. Het is de keuze van de mens, maar het plan van satan. De leugen, die hij mensen doet geloven, is dat het niet uitmaakt of je wel of niet gelooft, dat het kwaad ook goede mensen treft en dat religie opium is voor het volk. Dat het mensen verdooft en het toch wel goed af zal lopen op het eind

Maar de Bijbel leert ons anders. Niemand sprak meer over de hel, dan Jezus Zelf! Omdat Hij wist dat het een realiteit is. En als wij niet willen dat mensen in de hel komen, zullen we in actie moeten komen! Voor hen gaan bidden, de bolwerken in hun denken slechten en ze claimen voor het Koninkrijk van God. Want het is niet nodig!

Kijk, God wil wel, dat is het probleem niet, maar de tegenstander, die ze gevangen houdt, wil ze niet loslaten, ondanks het feit, dat de prijs betaald is. Daarom moeten wij bidden, onze autoriteit gebruiken en eisen, op grond van het vergoten bloed, dat hij ze loslaat. In de volgende serie gaan we kijken naar de wapens, die we in deze geestelijke strijd nodig hebben.

God heeft er alles aan gedaan om mensen gered te krijgen. Daarom liep Jezus uit: Het is volbracht! Nu mogen wij in actie komen. Zet tijd apart, bid voor hun redding, bind de machten van de duisternis en zie mensen tot geloof komen. En weet dat je gebed verhoord gaat worden, omdat God niet wil, dat er mensen schade lijden aan hun ziel, en Jezus de prijs betaalde! Dat, samen met jouw gebed, gaat de mensen, waar je voor bidt, redden. Maar hou vol!

Gebed: Ja, Heer, U wilt niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Daarom draagt U ons op om op de bres te staan, ze terug te eisen van de vijand en erop uit te gaan, om ze te winnen voor U. Want niemand heeft er iets aan als ze schade lijden aan hun ziel, in Jezus Naam, Amen

Deze serie heet 13 redenen voor verhoring en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

08-05-2022