Reden 8: Hulp van de Geest

Site logo image  

Reden 8: Hulp van de Geest

Arie de Paauw

mei 9

‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’
‭‭Romeinen‬ ‭8:26‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Romeinen 8:18-30 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastReden 8: Hulp van de Geest

Bidden heeft verschillende facetten en invalshoeken. Allereerst is het natuurlijk onze intieme communicatie met Vader God, waarbij het luisteren naar Hem minstens zo belangrijk is, als dat Hij naar ons luistert. Maar als we spreken over voorbede, dan is dat een heel ander facet. Dan spreken we over autoriteit, over het vragen als Zoon, i.p.v. als bedelaar, wat nog steeds veel mensen doen. Daarom kunnen we hulp gebruiken. En Wie zou dat nu beter kunnen doen, dan Diegene Wiens naam de Helper is! Juist de Heilige Geest!

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat, wanneer wij niet meer weten wat we bidden zullen, Hij ons te hulp komt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Soms betekent dat dat Hij door je heen bidt in de taal, die Hij je gegeven heeft, de tongentaal. Maar soms betekent het ook, dat Hij je gebeden filtert en ze bij Gods troon brengt zoals ze moeten zijn. Maar het betekent ook, dat we moeten luisteren naar wat Hij ons zegt, met Zijn zachte, stille stem

Ook als we bidden voor mensen die nog niet gered zijn is het goed om afgestemd te blijven op de Geest, opdat Hij ons de bolwerken in het denken van mensen kan openbaren en kan laten zien hoe we gericht moeten bidden om die op te ruimen, in ons gebed 

We hebben dus een gigantische medestrijder, die met ons meestrijdt in ons gebed voor verloren mensen. God, de Heilige Geest Zelf! Als dat geen reden is om ons gebed te horen, dan weet ik het niet meer. Laten we dan ook van die hulp gebruik maken en luisteren naar Zijn aanwijzingen!

Gebed: Wat een enorme troost en rust geeft dat, dat we weten, dat U, de Heilige Geest Zelf, ons helpt met onze gebeden. Dat U ons instructies geeft en aanwijzingen en ervoor zorgt dat ze goed voor de troon van Vader God terechtkomen en zo hun doel niet missen, maar doeltreffend zijn om te worden ingezet voor de redding van mensen. Dank U wel daarvoor! We zien uit naar wat U gaat doen!

Deze serie heet 13 redenen voor verhoring en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

09-05-2022