Licht 💡

Licht 💡

Arie de Paauw

mei 19

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.’ 2 Korinthe‬ ‭4:4‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2 Korinthe 4:1-6 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Licht

Letter nummer drie is de L van Licht. De god van deze eeuw, zoals Paulus hem noemt, heeft de ogen van hen die verloren dreigen te gaan verblind, blind gemaakt. En als deze bedekking niet weggaat, zullen ze de waarheid van het evangelie niet kunnen zien

Daarom bidden we dat God doorbreekt met Zijn licht. Want waar het Licht schijnt verdwijnt de duisternis. Maar voor mensen die blind zijn niet. Want zij kunnen ook het licht niet zien. Hun zicht is hen ontnomen. Daarom is dit gebed, dat God de bedekking wegneemt zo ontzettend belangrijk. Want we kunnen praten als Brugman en ze wel 1000 x het evangelie uitleggen, als die verblinding blijft is het nutteloos.

Daarom moeten we onze autoriteit in Christus gebruiken en die verblinding, in het geestelijke wegnemen. Dus niet alleen aan God vragen om het te doen, maar dat ook zelf uitspreken, in de kracht van de Heilige Geest. Want onze woorden hebben kracht, dood en leven is er in, zegt Spreuken 18:21. Laten we dan ook leven uitspreken over hun geestelijke ogen en vertrouwen dat God dat wonder, want dat is het, gaat doen!

Want als dat niet gebeurt gaat het niet goed komen. Daarom moeten we onze geestelijke wapens hier gebruiken en die bedekking wegnemen, zodat ze de waarheid van het evangelie zullen gaan zien! 

Gebed: Dank U, Vader, voor de autoriteit die U ons hebt gegeven, in Christus. En daarom spreken wij uit, over de personen voor wie wij bidden: Dat de bedekking, die de God van deze eeuw op hun geestelijke ogen heeft gelegd, verwijdert. Dat hun ogen open gaan en ze ziende worden en de waarheid van het Evangelie zullen gaan zien en ontdekken dat ze Jezus nodig hebben. In Jezus Naam, Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

19-05-2022