Evangelie horen

Site logo image Opfrisser

Evangelie horen

Arie de Paauw

mei 21

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’ Romeinen‬ ‭1:16‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Romeinen 1:16-17 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Evangelie horen

Aangekomen bij de 5e letter zien we dat dit de E is van Evangelie horen. Want: ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?’ ‭‭Romeinen‬ ‭10:14‬ ‭HSV‬‬ Zonder het evangelie te horen komt er niemand tot geloof!

En dat het Evangelie krachtig is, bewijst onze tekst van vandaag: Het is de kracht Gods tot behoud voor iedereen die gelooft. En kracht is weer het woordje dunamis, die explosieve kracht. Die bolwerken slecht, mensenlevens transformeert van verslaafden naar krachtige predikers en van religieuzen tot Geestvervulde, liefdevolle volgelingen van Jezus. De kracht tot behoud, redding en genezing.

En dat Evangelie moet gehoord worden, gebracht worden door de mensen waar we het gisteren over hadden, tijdens die goddelijk geplande ontmoeting. En dan is genezen niet genoeg, een traktaatje ook niet. Dan moet op een liefdevolle, krachtige manier het ABC van het Evangelie worden gedeeld. En wanneer die mensen zijn voorbereid, door ons gebed, het hart is geploegd en alle rommel en rotzooi, die het ontvangen van het zaad onmogelijk maken eruit gebeden zijn, kan er worden geoogst!

Want daar gaat het om! Dat de mensen, waarvoor wij bidden, een keus maken voor Jezus. Dat ze rijp zijn om geplukt te worden en verzameld en in de mand naar huis worden gebracht om gediscipeld te worden. Maar dat kan alleen als ze het evangelie horen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit Gods Woord. Zij wij in staat om het evangelie simpel en krachtig uit te leggen? In de serie ‘Zielen winnen’ heb ik je uitgelegd hoe dat eenvoudig kan, op een zodanige manier, dat mensen hun hart aan Jezus geven. Train je daarin om dat te kunnen doen. Want stel je eens voor dat de persoon, voor wie jij bidt bij jou komt en rijp is om geoogst te worden….

Gebed: Ja, Heer, Ik wil ook zelf een brenger van het Blijde Nieuws, van het Evangelie zijn, opdat ik mensen bij U kan brengen en tot U kan leiden, door ze op een eenvoudige, krachtige manier dat krachtige evangelie van Jezus Christus uit te leggen, opdat mensen niet verloren gaan! Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

21-05-2022