Het bloed van het Lam

Site logo image Opfrisser

Het bloed van het Lam

Arie de Paauw

mei 23

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’ Openbaring‬ ‭12:11‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Openbaring 12:7-12 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Het bloed van het Lam

We beginnen vandaag met het kijken naar de andere tien wapens, die we hebben gekregen en dus moeten gebruiken in de geestelijke strijd, naast diegene, die iedereen wel kent uit Efeze 6, de goddelijke wapenrusting.

En nu beginnen we dus met het Bloed van het Lam uit Openbaring 12. En waarom is Jezus bloed dan zo belangrijk? Dan gaan we terug naar de instelling van het Pascha, in Egypte. Daar moest een onschuldig lammetje, zonder vlekje of gebrekje, geslacht worden. En het bloed van dat onschuldige lam moest aan de deurpost worden gestreken. En als de engel des verderf dan langs je huis kwam, kon hij niet binnenkomen, vanwege het bloed. Bij alle anderen, Egyptenaar of Israëliet, waar hij wel naar binnen kon, stierf de eerstgeborene, zowel van de mensen als van het vee! Maar het bloed beschermt tegen de verderver! Daarom is het vandaag de dag goed om, ook in je huiselijke king, regelmatig het avondmaal te vieren, waarbij je de vrucht van de wijnstok, als teken van Zijn bloed, drinkt!

Want het is natuurlijk een heen wijzing naar het offer van de Here Jezus aan het kruis, waar Hij stierf voor de zonden van de hele wereld, God met hen verzoende, die hen daardoor hun zonden niet toerekende. Dus de aanklager, waar in vers 10 over gesproken wordt, heeft geen enkel recht om wie dan ook maar aan te klagen op welke zonde dan ook. Want het is alleen de zonde van het niet in Jezus geloven, die mensen uit de hemel houdt!

En Jezus kocht feitelijk iedereen met Zijn kostbare bloed. Dus kan satan hen niet (meer) gevangen houden in de cel van schuld en ongeloof en zal hij hen vrij moeten laten. Daarom spreken we in ons gebed niet alleen tot God, maar eisen we, op grond van het kostbare bloed van Jezus en het volbrachte werk aan het kruis, dat hij de gevangenen moet vrijlaten. Ja, schrik niet, we eisen dat zelfs van hem. Dat is bidden met autoriteit, die beseft dat ‘de God van de vrede de satan spoedig onder onze voeten zal verpletteren. Romeinen‬ ‭16:20‬ ‭HSV‬‬

Je ziet dat bidden voor verlorenen wel iets anders inhoudt dan dat je vraagt of God iets wil doen. Het betekent dat we zelf in actie moeten komen, onze autoriteit moeten innemen en de strijd aangaan in de hemelse gewesten teneinde onze geliefden, collega’s, buren, vrienden en waar we allemaal voor bidden, vrij te krijgen uit zijn macht. Wapen je dan, ook met de wapens uit Efeze 6, en bevind je in de hemelse gewesten, door je gebed en zie de mensen vrijkomen!

Gebed: Wat een geweldig wapen hebben we ontvangen in de geestelijk strijd om verloren zielen. Het bloed van Jezus, dat satan krachteloos en machteloos maakt en hem ieder recht ontneemt om ons en anderen aan te klagen, want alle schuld is weggedaan, door het bloed van het Lam. En als wij de deurposten van ons hart insmeren met Zijn bloed, zijn we veilig voor de verdelger en moet hij zijn gevangenen vrijlaten. Halleluja! Heer, Leer ons meer en meer die kracht beseffen, want er is kracht in het bloed van het Lam! In Jezus naam. Halleluja, amen!

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

23-05-2022