De Naam van Jezus

Site logo image Opfrisser

De Naam van Jezus

Arie de Paauw

mei 24

‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’Handelingen‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Handelingen 4:1-12 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: De Naam van Jezus

Shakespeare zei het: ‘What’s in a name’ maar dan had Hij het niet over de Naam van Jezus. In de Bijbel is iemands naam zoals Hij is en de Naam Jezus, Jesjoea, betekent God redt. Wij hebben autoriteit als we die Naam gebruiken. Want er is genezing in de Naam van Jezus, er is bevrijding in de Naam van Jezus, er is redding in de Naam van Jezus. De demonen sidderen bij het geluid van die Naam!

Als de apostelen gevangen genomen worden en ondervraagd, omdat ze iemand hebben genezen, denk je eens in, dan wordt hen gevraagd op gezag van wiens naam ze dat hebben gedaan. En dan spreekt Petrus de woorden van onze tekst. En de duivel weet het. Daarom is hem alles gelegen om die naam te grabbel te gooien. Kennen velen het alleen maar vanuit een vloek, of een verbastering ervan. Maar wij weten, als het goed is, welke kracht er in die Naam zit.

Als wij bidden in de Naam van Jezus is ons verhoring beloofd. Maar het is geen afsluitings riedel na ieder gebed. Als je dat bidt, dan bidt je dus namens Hem. Zoiets als waneer een politieagent zegt: ‘In naam der wet’ En dan moet er gebeuren wat hij zegt. Zo werk het als we de Naam boven alle Naam gebruiken. Dan moet er gebeuren wat we zeggen

Dus als we bidden voor verloren mensen leggen we de Naam van Jezus op hen, zoals de hogepriester dat deed over het volk als hij dat zegende (Num.6:27) Het is zoals er op een artikel in een winkel bij staat: verkocht aan…. Zo zijn wij gekocht en betaald door Jezus! Dus als wij Zijn Naam op die mensen leggen, zeggen we eigenlijk: ‘afblijven satan met je vieze poten, er is al voor betaald!’

En de 70 discipelen waren verheugd toen ze terugkwamen van hun stage opdracht en riepen het uit: Het werkt ook als wij het doen in Uw Naam. (Lukas 10:17) Want demonen moeten wijken voor de Naam van Jezus. Toen Jezus naar de hemel ging en Zijn volgelingen de Grote Opdracht gaf zei Hij: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (Mat.28:18) als Hij alle macht heeft, hoeveel heeft de duivel dan nog? Precies, niente, nada, niets! Behalve die macht die wij, in onze angst en machteloosheid hem geven. Maar als we vol zijn van Jezus en de Heilige Geest, hebben ook wie die macht, in Zijn naam, als volmacht

Gebruik daarom die Naam niet te pas en te onpas, maar gebruik Hem met ere en met gezag en autoriteit. En niets zal je meer onmogelijk zijn! 

Gebed: Wat een kracht zit er in die Naam, Uw Naam, Here Jezus. Daar moet ziekte voor wijken en wordt ieder bolwerk door vernietigd in die Naam. Want voor die Naam zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat U Heer bent, tot eer van God, de Vader! Dank U wel dat we Uw Naam mogen gebruiken om het onmogelijke mogelijk te maken, om die op ongelovigen te leggen als een eigendomsbewijs en ze te claimen voor Uw koninkrijk! Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

24-05-2022