Lofprijzing als wapen

Opfrisser

Lofprijzing als wapen

Arie de Paauw

mei 25

‘Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.’ 2 Kronieken‬ ‭20:22‬ ‭HSV‬‬

Lezen:  2 Kronieken 20:20-26 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast:Lofprijzing als wapen

Een van de machtigste wapens die we hebben ligt misschien niet zo voor de hand, maar dat is Lofprijs, aanbidding en dankzegging. Want daar kan de boze niet tegen. Hij is stik jaloers omdat hijzelf ooit die functie uitvoerde en het is verloren door zijn opstand, zijn rebellie tegen God. Maar als wij God gaan loven en prijzen wordt de vijand verslagen!

Als voorbeeld hebben we het verhaal van Koning Josafat uit het Oude Testament. Toen hij werd bedreigd door de een groot samengesteld legeer uit Aram, riep hij een vasten uit en een tijd van gebed en verootmoediging. En toen het moment daar was zette hij niet de cavalerie, de infanterie of de artillerie aan het front, maar het aanbiddingsteam! En op het moment dat zij begonnen te juichen (net als bij Jericho, voor de overwinning er was, en Hem begonnen de lof toe te zingen: ‘Loof de HERE, want Hij is goed en Zijn goedertierenheid duurt voor eeuwig’, kwam er een grote verwarring in het vijandelijke leger en sloeg het op de vlucht

Dat gebeurt ook als wij Hem gaan loven en prijzen, niet alleen in het algemeen, maar voor Zijn goedheid over de mensen waar we voor bidden en Hem gaan danken voor hun redding, ook al lijkt die nog mijlen ver weg. Want dan gaat die lofprijzing en dankzegging gepaard met geloof. Juichen, voor de overwinning er is, getuigt van geloof. En wij geloven toch dat Hij hen gaat redden, als de verhoring op ons gebed? Dat ons gebed ertoe doet?!

Dus juist als je ziet dat het niets uit schijnt te halen, de druk eerder lijkt te worden opgevoerd en ze nog verder van God lijken dan ooit, weet dan dat er in de geestelijke wereld iets gaande is. De boze wil ons ontmoedigen, wil dat we opgeven, want hij weet dat hij gaat verliezen en ze vrij zal moeten laten! En als wij dan, vol geloof, God gaan loven en prijzen voor hun redding, dan beeft hij als een rietje. Dus laat je niet ontmoedigen, ‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’, zou Ramses Shaffy zingen en hij wist niet half hoeveel gelijk hij had

Van de biddende Hyde, iemand die zo ontzettend veel bad, maar ook de daad bij het woord voegde en een verlangen had dat hij 5 mensen per dag tot Jezus wilde leiden, staat bekend dat wanneer hij er nog eentje mistte, hij God ging loven en prijzen, dan er weer op uit trok en de laatste binnenhaalde. Zo krachtig is dit wapen . En wat te denken van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi, die midden in de nacht Gods lof begonnen te zingen en de aarde beefde en de boeien werden verbroken, en de cipier kwam tot geloof! 

Dus geef nooit op, juist als je geen zin hebt om het te gaan doen, ga Hem loven en prijzen en danken en zie de ketenen verbreken. Want wonderen gebeuren door doorzetting, niet opgeven, en door geloof dat ons gebed iets uithaalt, het verschil maakt!

Gebed: Ja Here God, ik wil U loven en prijzen, Uw machtige Naam groot maken, want U bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de God, Die er is, de God, Die voorziet en de God, Die redt. U bent de Grootse, hoog verheven boven alle macht en kracht. En we danken U voor de zegeningen die U al hebt gebracht over hen voor wie we bidden, nu aan het brengen bent en nog gaat brengen en we danken U voor hun redding. In Jezus Naam, Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

25-05-2022