Bidden in de Geest

Site logo image Opfrisser

Bidden in de Geest

Arie de Paauw

mei 26

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬

Lezen: Efeziërs 6:18-20 NBG51

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Bidden in de Geest

We zijn deze serie met deze tekst begonnen, het 7de wapen uit de geestelijke wapenrusting en vandaag komen we die weer tegen. Waarom? Omdat he zo’n ontzettend controversieel, belangrijk en krachtig wapen is. Omdat Gods Geest Zelf door ons heen bidt, en wie zou dat nu niet willen?

In de vertaling die ik vandaag gebruik, komt het nog het sterkst naar voren: Bidden in de Geest. Dat is natuurlijk het gebed waarbij de Geest de leiding neemt en je totaal overgeeft aan Hem. En het is het bidden in nieuwe tongen. De gebedstaal die iedere, met de Heilige Geest vervulde gelovige, in principe heeft en zou moeten inzetten, zeker als het gaat om bidden voor verlorenen

Maar tongentaal, zoals het ook wel genoemd is, is, zoals ik al zei, controversieel, omstreden, door wel de meeste kerkelijke stromingen. Tijdens de Opwekking in Azusastreet (1906) was het een van de fenomenen, die daar plaats vonden, naast genezingen, profetieën en andere gaven van de Heilige Geest. En het werd een machtig wapen. Men ging er daar vanuit dat het een bestaande, menselijke taal was en wanneer iemand in tongen ging spreken werd er uitgezocht waar men die taal sprak en werd je er heen gestuurd als zendeling. En duizenden zijn daardoor tot geloof gekomen!

Talloos zijn ook de getuigenissen van mensen die ‘toevallig’ een dienst bezochten of zelfs maar langs een kerk liepen en mensen in hun eigen (moedertaal) hoorden spreken. Zoals die asielzoekster. Iemand vroeg of hij voor haar wilde bidden en dat mocht, maar verder reikte het elkaar begrijpen ook niet. Totdat hij in tongen begon te bidden en het bleek dat hij het evangelie uitlegde in haar eigen taal!

Maar in ons persoonlijk gebed schakelen we de Heilige Geest in, als we in tongen bidden en bidt Hij voor en door ons voor de mensen die op ons lijstje staan. Neem ze eens in je gedachten en bid een poosje in tongen voor hen. De duivel is er niet blij mee, vandaar de controverse, omdat hij weet dat hij er niet bij kan! Het verlamt hem, omdat Gods Geest, dus God Zelf aan het bidden is! Het resultaat zal je gaan verbazen.

Ooit schreef ik, als een vorm van een catechismus vraag en antwoord, zondag 53: Wat nut ons het spreken in tongen. Als je wilt stuur ik het naar je toe. Meld het maar!

Maar heb je deze gaven nog niet? Strek je er naar uit. Ga naar een pinkstergemeente en vraag of ze voor je willen bidden voor de Doop in de Heilige Geest en het vrijzetten van deze gave. En gebruik Gods geheime wapen!

Gebed: Dank U wel, voor het bidden in de Geest, als machtig wapen in de strijd voor de mensen, die U mij op het hart hebt gelegd om voor te bidden. Ik wil het inzetten om de vijand te verslaan en de kracht van Uw Geest vrij te zetten, over mezelf en over hen, voor wie ik bid. Opdat ze zullen worden gered! Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

26-05-2022