Het Woord van God, het zwaard van de Geest

Het Woord van God, het zwaard van de Geest

Arie de Paauw

mei 28

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, Efeze 6:17

Lezen: Efeze 6:10-20 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Het Woord van God, het zwaard van de Geest

En opnieuw krijgen we vandaag een krachtig wapen aangereikt. Een zwaard, het zwaard van de Geest, Gods eigen woord. Het woordje, wat gebruikt wordt, is een kort zwaard, waarmee je dicht bij iemand moest zijn om het echt te kunnen gebruiken. Dus niet om mee te schermen. Met Gods Woord moet je niet schermen, je moet het kort en krachtig gebruiken

Bij Gods woord denken we natuurlijk meteen aan de Bijbel, het geschreven woord van God, meestal aangeduid als Logos , maar het woord dat gebruikt wordt is Rhema het gesproken woord van GodGods woord heeft kracht als het wordt uitgesproken!

We zien dat heel mooi bij Jezus, tijdens de verzoeking in de woestijn. Zoals iedere Joodse man kende Hij Gods woord. Grote delen daarvan zelfs uit het hoofd. Iedere 12 jarige jongen moest hele delen uit de Thora kunnen citeren voor hij bar-mitzwa kon worden, zoon der wet. En wat je in je hoofd stampt gaat er niet meer uit. In mijn tijd moesten we de tafels opdreunen en de Duitse rijtjes, ik ken ze nog.

Het is belangrijk om Gods woord te memoriseren, uit je hoofd te leren. De Engelse term hiervoor is zo mooie learning by heart , uit je hart! Want dan kan de mond ervan overlopen. Begin eens de teksten uit deze overdenking de hele dag te memoriseren. Schrijf het op een Post-it, plak het op een plaats waar je vaak komt en sla het op en herkauw het, overpeins het, bij dag en bij nacht! Leer je zwaard kennen!

Het uit het hoofd geleerde bij Jezus, al de teksten die Hij gebruikte tegen de verleidingen van de duvel kwamen uit Deuteronomium, veranderden van Logos woorden in Rhema woorden, krachtig en sterk. En de duivel droop af!

Zo mogen wij ook de teksten over verloren mensen uit ons hoofd leren en proclameren, zoals 

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.’ ‭‭1 Timotheüs‬ ‭2:4‬ ‭HSV‬‬ en

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’ 2 Petrus‬ ‭3:9‬ ‭HSV‬‬

Als wij deze teksten over degenen, voor wie wij bidden, proclameren, is het effect 4-voudig: 1) je leest het, 2) je spreekt het, 3) je hoort het en 4) de duivel hoort het ook en ook hij is gehoorzaamheid verschuldigd aan Gods Woord!

Leer dus je zwaard te hanteren, in een man tegen man gevecht, door het te proclameren en zie de mensen waarvoor je bidt vrijkomen!

Gebed: Dank U wel, hemelse Vader, dat Uw woord krachtig is, als een tweesnijdend zwaardIk wil het gebruiken om uit te spreken over hen waar ik voor bid. Om de vijand te verslaan en opdat hij weet dat hij verloren heeft, help mij om Uw Woord te memoriseren en toe te passen, in Jezus Naam!

29-05-2022