Bolwerken afbreken

Bolwerken afbreken

Arie de Paauw

mei 31

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.2Kor.10:4

Lezen: 2 Korinthe 10:1-6 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast:Bolwerken afbreken

Het slagveld, waar de boze de meeste slachtoffers maakt, is in het denken van mensen. Blijkbaar kan hij daar zo listig en doeltreffend in infiltreren, dat het hen een heel verkeerd beeld geeft van wat geloven nu eigenlijk is. En hij gebruikt de geest van religie daar ook nog eens voor, die mensen doet denken dat ze heel veel moeten doen en laten om genade te vinden in Gods ogen…

En hij zet alles in de strijd, omdat hij niet wil dat er iemand wordt gered. Het begint al met onze kinderen, de tv programma’s die ze kijken, zodat Mama en Papa even rust hebben of een wekelijks pleziertje op zaterdagmorgen. Maar ze worden vergiftigd met magie, hekserij, occultisme e.d. Ook onze scholen doen daar aan mee. Feestjes op Halloween e.d. zijn orde van de dag. En wij hebben onze positie in de medezeggenschapsraad opgegeven, omdat we zo druk zijn in de kerk, of met onze hobbies… en satan lacht…

De TV programma’s die we dagelijks voorgeschoteld krijgen en waar geloof, zelfs God, vaak belachelijk wordt gemaakt en de leugen de wereld ingeslingerd wordt dat, als iemand sterft, hij of zij wel van boven op een wolk naar beneden zal kijken en degene helpt die hem of haar zo lief had. Maar ze deden aan God noch gebod. Allemaal fabels en leugens in het denken van mensen, waardoor ze niets meer met geloof te maken willen hebben.

En ons gebed kan het wapen zijn dat de leugens in het denken afbreekt. Die autoriteit hebben we. Iedere leugen, fabel en verzinsel in hun gedachten patroon verbreken we in Jezus Naam! en we planten daar het woord van de Heer in, dat alleen uit genade mensen worden gered, door geloof!

Gebed: Ik bid, Heer, dat U ons meer en meer laat beseffen wat voor een autoriteit we hebben als we bidden voor verloren mensen. Om iedere leugen, fabel en verzinsel af te breken en er leven in te planten. In Jezus Naam, amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

Reactie
31-05-2022