Gedachten krijgsgevangen maken

Site logo image Opfrisser

Gedachten krijgsgevangen maken

Arie de Paauw

jun 2

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,’ ‭‭2 Korinthe‬ ‭10:5‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2 Korinthe 10:1-6 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastGedachten krijgsgevangen maken

We zagen al dat de strijd, de geestelijke strijd, zich in de gedachtenwereld plaats vindt. Niet alleen bij onszelf, maar zeker in de gedachten van hen, die verloren dreigen te gaan, als wij niet voor ze bidden! Daarom moeten we die gedachten krijgsgevangen maken!

Een definitie, die ik zomaar van internet plukte, luidt: Krijgsgevangenen zijn militairen die in tijd van oorlog gevangen worden genomen door de vijand. In vroeger tijden werden krijgsgevangenen vaak tot slaaf gemaakt of gedood.

En dat tot slaaf maken raakte mij, als Paulus spreekt over het brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Want die gedachten zijn vijanden, van de personen waar we voor bidden, omdat die een belemmering zijn voor hen om tot geloof te komen. Vijanden van hun leven, van hun eeuwige bestemming. Want als ze die gedachten blijven geloven gaan ze verloren!

En door ons uitgesproken woord, maken we die gedachten krijgsgevangen en brengen die dus onder de gehoorzaamheid aan Christus. En die gedachten moeten dus vervangen worden door Gods gedachten, door Zijn Woord. Maar dat kan pas als die andere gedachten weg zijn, anders worden die er weer door vervangen. 

In onze geestelijke strijd rondom verloren zielen is het dus ontzettend belangrijk dat we dit gaan toepassen. Spreek het uit, hardop (niet waar ze bijzijn) en proclameer het over hen. In Jezus Naam maak ik jouw gedachten krijgsgevangen en voer die weg en vervang die voor het Woord van God!

Gebed: Er woedt een hevig strijd, lieve hemelse Vader, niet alleen in de hemelse gewesten, maar in het denken. Van ons allemaal, maar zeker ook van hen voor wie ik bid. In de autoriteit, die U mij gegeven hebt, spreek ik uit dat ik al die gedachten krijgsgevangen maak en breng, als slaaf, onder de gehoorzaamheid van Christus. En ik bid dat U hen voorziet van nieuwe gedachten, van heil, van leven en een hoopvolle toekomst, in U. Amen!

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

02-06-2022