De sterke man binden

Site logo image Opfrisser

De sterke man binden

Arie de Paauw

jun 4

‘Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven.’
‭‭Mattheüs‬ ‭12:29‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mattheüs 12:24-32 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: De sterke man binden

We zijn aangekomen bij het laatste wapen: het binden en het ontbinden. Er is veel onduidelijkheid over wat dat nu precies is. In deze overdenking hoop ik je wat duidelijkheid te verschaffen.

Het komt uit Mattheüs‬ ‭16:19‬ ‭HSV‬‬. ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.’
Jezus zegt dat tegen Zijn discipelen en dus ook tegen ons, als we een volgeling van Hem willen zijn! Maar waar dienen die sleutels voor?

Wanneer we iemand binden, vastbinden, kan die persoon geen kwaad meer doen. Iemand vergeleek het met arresteren.Hij krijgt de handboeien om en wordt opgesloten. Ontbinden doe je met mensen, die gebonden zijn, die gevangen zitten. Dus dit geval in satans gevangenis van ongeloof. Hun boeien maken we los en verwijderen die.

Ook dat doen we in het besef van de autoriteit die we van Jezus ontvangen hebben. We brengen de satan, door onze woorden, onder de overwinningskracht van het kruis. Daar is hij ontwapend en openlijk tentoongesteld en hij weet het en hij zal moeten gehoorzamen! Kolossenzen 2:15 HSV

Daarom zegt Jezus dus onze dagtekst van vandaag. Als wij de boze niet binden kunnen we niet in zijn huis komen om de gevangenen vrij te laten, te ontbinden. We roven ze dus eigelijk terug en brengen hen, geestelijk gezien, in de vrijheid. Daarom is het zo belangrijk dat we onze autoriteit beseffen en wie we zijn in Christus. Zie daarvoor ons Bijbelleesplan Wie Ik Ben In Christus. Je vindt de links daarnaar toe op de landingpage die bij dit leesplan hoort.

Dus spreek het uit: Ik bind je satan en al je trawanten, die de personen, waarvoor ik bid, gevangen houd, ik arresteer je en breng je onder de overwinningskracht van het kruis. En ik ga je huis binnen en zet de gevangen vrij en neem ze mee naar buiten, opdat ze kunnen kiezen wie ze dienen zullen!

Gebed: Dank U wel, Vader God, voor die geweldige, krachtige autoriteit, die U aan ons, Uw kinderen, gegeven hebt, Here Jezus. U sprak uit bij Uw hemelvaart dat U alle macht hebt in de hemel en op aarde. En als U alle macht hebt, heeft de tegenstander dus niets meer. En U delegeerde die macht, die autoriteit aan ons, zodat wij daarmee kunnen handelen en machten binden en mensen ontbinden. Door de Heilige Geest, Die in ons woont. Wij claimen de overwinning over de verloren zielen, opdat ze worden gered, tot eer van Uw Naam! Amen

Deze serie heet Wapens in de geestelijke strijd en is gebaseerd op het gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen van Lee E. Thomas

Wil je meer informatie over ons, of over onze stichting en het Bijbelleesplan Wie Ik Ben in Christus, kijk dan op de landing page 

Reactie
Like
04-06-2022