Vol van de Geest

Vol van de Geest

Arie de Paauw

jun 5

‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’
‭‭Handelingen‬ ‭2:4‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Handelingen 2:1-13 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Vol van de Geest

Tien dagen waren ze bij elkaar geweest, onafgebroken, in gebed. In de, inmiddels bekende, bovenkamer. Waarschijnlijk dezelfde ruimte als waar ze het laatste Avondmaal hadden gehad met Jezus. Moet ook best wel een aardige ruimte zijn geweest als er 120 mensen in pasten. Mannen en vrouwen. 

Een deel van de vijfhonderd waar Jezus een keer aan verschenen was. Waar de andere 380 waren is niet bekend. Misschien konden ze niet wachten, wilden ze niet wachten, hadden ze niet zoveel geduld. Tien dagen is ook best wel lang,. Zeker als je niet weet hoelang het gaat duren. Want Jezus had geen tijd genoemd, alleen maar dat ze moesten wachten, totdat ze de ‘belofte van de Vader’ zouden ontvangen. Maar wat was dat dan precies? En die 380 hadden het wel gemist…

Plotsklaps gebeuren er een aantal dingen, snel achter elkaar. Het geluid als van een windvlaag, een geweldige windvlaag, die ook nog eens het hele huis vervulde. En er kwamen tongen als van vuur op hun hoofd, die zich verdeelden en op iedereen kwamen, mannen en vrouwen

En ze begonnen in een vreemde, hen niet aangeleerde taal te spreken. En, blijkbaar, gingen ze naar buiten, want heel Jeruzalem liep uit! Het was het pinksterfeest, het feest van de eerstelingen van de Oogst, maar ook van de herdenking dat God de 10 geboden had gegeven. Maar zij, die 7 weken geleden nog als bange juffershondjes bij elkaar hadden gezeten, bang voor ieder rammeltje wat ze hoorden, stoorden zich nu nergens meer aan en verkondigden de grote daden van God

Dat is wat er gebeurt als je vol bent van de Geest: je staat in vuur en vlam voor Jezus, gevaren trotseer je, angst vervaagt en vrijmoedigheid komt ervoor in de plaats en je gaat naar buiten en kunt het gewoon niet voor jezelf houden. Gevolg: er komen, door de preek van Petrus en het wonderbaarlijke van de tekenen die er waren, 3000 mensen tot bekering, die zich ook nog eens laten dopen. De start van de Kerk van Jezus Christus!

Mensen vragen zich wel eens af of ze wel vervuld zijn met de Geest. Paulus vroeg het aan de discipelen van Johannes in Hand. 19. Waarom? Omdat vol worden van de Geest merkbaar is, voelbaar, zichtbaar. Als de Geest van God, de Ruach Hakodesh, je aanraakt ben je nooit meer dezelfde. Daarom gaan we de komende tijd kijken wat het betekent om Vol te zijn van de Geest!

Gebed: Dank U wel, dat U de ‘Belofte van de Vader’ hebt gegeven, en dat we dat kunnen weten, dat U ons doopt, Here Jezus, met de Heilige Geest en met vuur en dat we daardoor veranderen van angstige, bange mensjes, in vrijmoedige predikers, die zich het evangelie niet schamen. Ik wil vol zijn van U, Heilige Geest van God, vul mij (opnieuw) Amen

Deze serie heet Vol van de Geest

Reactie
Like
05-06-2022