Dronken

Opfrisser

Dronken

Arie de Paauw

jun 6

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.’
‭‭Handelingen‬ ‭2:13‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Handelingen 2:6-21 HSV

Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcastDronken

Ja, er kan de spot gedreven worden met je, als je vol bent van de Geest. Hier zeggen de mensen dat de 120 vol zoete wijn waren, dronken dus, om 9 u ‘s ochtends! Stel je voor! Maar daar laten ze zich niet door uit het veld slaan. Petrus gebruikt het juist als bruggetje om zijn verhaal te kunnen doen

De associatie met vol zijn van de Geest en dronkenschap zien we wel vaker in de Bijbel. Saul lag naakt te profeteren. Nu is naakt in de Bijbel niet altijd zonder al je kleren, maar ook zonder je zogenaamde opperkleed noemde men je al naakt. Hij lag dus in zijn ondergoed. En wat te denken van Efeze‬ ‭5:18‬ ‭HSV‬‬: ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,’ een andere de manier van dronken worden dus, maar dan zonder kater!

Misschien heb je dat weleens meegemaakt, dat er voor je gebeden werd en je niet meer op je benen kon blijven staan, vallen in de Geest noemt men dat wel, en dan word je overweldigd door Gods glorie, in het Oude Testament ‘kabod’ genoemd, wat ook wel zwaarte betekent. Wij hebben het wel meegemaakt dat we naar onze plaatsen terug moesten kruipen, omdat we niet meer op onze benen konden staan. Maar is dat belangrijk?

Laat het in de eerste plaats maar aan de Heilige Geest Zelf over hoe Hij jou wil vullen. Stop Hem niet in een doosje en bepaal niet hoe Hij moet handelen. Toen ik zelf mijn doop in de Heilige Geest ontving, het was 1995, was de Toronto blessing overal merkbaar. Ik was voor het eerst van mijn leven in zo’n soort bijeenkomst en ging naar voren. Rondom mij heen vielen de mensen in de Geest en ik zei: Als het van U is, Heer, wil ik het, anders niet’ Er werd voor mij gebeden en ik merkte niets.

Maar waar het omgaat is of het impact in je leven heeft en dat had het wel degelijk. ‘We gaan niet voor de manifestaties, we gaan voor het resultaat’ leerden we later van onze leermeester, die ons trainde in genezing en bevrijding

En dat is het precies, liever geen manifestatie en een transformatie, dan een hoop manifestatie en geen verandering. Kijk dus niet naar anderen hoe zij aangeraakt worden en maak de manier waarop jij aangeraakt bent niet dogmatisch, dat iedereen dat maar moet meemaken. De Wind, zegt Jezus, dat als metafoor voor de Heilige Geest gebruikend, blaast waarheen Hij wil, dus niet naar waarheen en hoe wij willen. Wat Hij wel wil is uitgenodigd worden, want Hij is een gentleman, geen indringer of verkrachter. Het gebed, waarop de Toronto Blessing uitbrak was heel eenvoudig: ‘Kom Heilige Geest’ 

Laat dat ook vandaag, en iedere dag, ons gebed zijn. En wat de mensen dan van je zeggen? Ze beschuldigden Jezus dat Hij geleid werd door Beelzebul, de opperdemon. Laat je door religieuze mensen niet de wet voorschrijven. Religie wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar wordt vervuld, voor mijn part dronken van de Geest en wordt daardoor veranderd, naar het beeld van Jezus

Gebed: Ja Heilige Geest van God, ik geef mij over, U bent welkom, kom in mijn leven en verander mij, naar het beeld van Jezus, tot eer van de Vader, amen.

Deze serie heet Vol van de Geest

Reactie
 
06-06-2022