De boodschap van kerst

We leven toe naar Kerst, de herinnering dat er Nieuw Leven in de wereld kwam.

De komende weken staan weer in het teken van kerst en wil ik je meenemen in de boodschap van Kerst. Het is een bekende boodschap, maar zo belangrijk om dat telkens weer tot ons door te laten dringen. De profeet Jesaja profeteerde 700 jaar voor de geboorte van Jezus het volgende: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven.’ Immanuël betekent God met ons. God wil met ons zijn. Dat betekent dat je nooit meer alleen hoeft te zijn. Je hoeft je zorgen, je pijn en je verdriet niet alleen te dragen. Er is iemand die altijd bij je wil zijn: Immanuël! Is dat geen goed nieuws?

De boodschap van Kerstmis is goed nieuws.

Luister maar eens naar wat de engel tegen de herders zegt, na de geboorte van Jezus: ‘De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.’ Lucas 2:9

De komst van Jezus was goed nieuws. Wat is goed nieuws? “Hé stelletjes zondaars, jullie denken zeker dat ik niet gezien heb wat jullie allemaal uitgespookt hebben hè! Ik zend mijn zoon en als jullie je niet bekeren en naar hem luisteren, dan gaan jullie naar de hel!” Dat klinkt niet echt als goed nieuws… 

Van goed nieuws word je blij…

Goed nieuws betekent bijvoorbeeld dat je favoriete club een hardnekkige tegenstander met 5-0 verslaat, of als je schoonouders afbellen voor het kerstdiner.

Wat bedoelde de engel precies met goed nieuws? Dat kunnen we lezen in Lucas 1:76-79 Zacharias profeteert daar over de rol van zijn zoon Johannes: ‘Jij zult voor de Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van zonden. Want het hart van God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van vrede worden gebracht.’   (Het Boek)

Het ‘Goede nieuws’ van kerstmis is: God houdt van je, hij vergeeft je zonden en hij geeft je weer hoop, hij brengt licht in de duisternis. Volgende week het volgende deel van de boodschap van Kerst: God houdt van je.

Jan Pool

14-11-2020