Curacao, 10 maart 2018

Laatste nieuws
  • En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Mt.26:39 HSV
  • opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh17:21 HSV
  • Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. -- 1 Johannes 3:8 (Herziene Statenvertaling)
Agenda