Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig. Spreuken 17:28 HSV

Wijze dwaas

Door Arie de Paauw

Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht,

wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig. Spreuken 17:28 HSV

Lezen: Spreuken 17

Je hebt van die mensen, die werkelijk overal een mening over hebben en dat dan ook, al of niet luidruchtig, spuien, of je het nu wilt weten of niet. 'Ik vind dit en ik vind dat'. Ik heb altijd geleerd dat wat je vindt je bij de politie moet brengen :-). Vaak worden ze ook niet gehinderd door enig vorm van, ter zake doende, kennis.

Facebook en andere sociaal media zijn voor wat dat betreft dankbare plekken om dat allemaal te spuien, anderen vinden, uiteraard weer wat anders en voor je het weet is er een discussie gaande, met allerlei beschuldigingen aan toe, waar de honden geen brood van lusten. En dat dan ook nog onder een christelijke noemer. Niet lezen, niet op reageren, hooguit de persoon blokkeren, blokkeren, of niet meer volgen, maar je er zeker niet aan ergeren. Dat is niet goed voor je (ochtend) humeur.

Wel over dat soort mensen gaat onze tekst van vandaag. Want als je nergens verstand van hebt, of zelfs minder, als je een dwaas bent, maar je zwijgt, dan heeft niemand dat in de gaten, ja je wordt zelfs verstandig geacht, als je je lippen op elkaar houdt. Want dan merkt niemand dat je niet ter zake kundig bent en er geen verstand van hebt,zo eenvoudig is het. Wie zei er, dat de Bijbel een moeilijk boek was? Het staat vol met wijze tips. Soms is het beter om af te wachten tot men vraagt: ' en wat vindt jij ervan?' Dan meteen maar je menig te spuien.

Geestelijk gezien, is het beter een dwaas te zijn voor Christus en niet in te gaan op al die, vaak domme en nutteloze discussie van mensen die niets beters te doen hebben dan hun mede broeders en zusters tegen zich in het harnas te jagen. En als je, in wat voor geval dan ook, wijsheid nodig hebt, dan hebben we de Bron van Wijsheid in ons wonen, te allen tijde beschikbaar. Want, zegt Jacobus, Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En dat is een mooie graadmeter voor wat we iedere dag aan ons oog voorbij zien komen

04-04-2018