de Kracht van gebed

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac.5:16

Kracht van gebed

Door Arie de Paauw

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac.5:16

Lezen: Jac 5:13-20

Het is zeker niet populair en in strijd met de hyper genade leer, om een verband te leggen tussen zonde en ziekte. Men accepteert nog wel dat ziekte door de zondeval de wereld is ingekomen, maar dat specifieke zonden ziekte tot gevolg kunnen hebben is uit den boze. Toch legt Jacobus hier een duidelijk verband. Wil je genezen worden dan is het goed om aan elkaar je zonden te belijden. Hier vinden we een stukje van de oorsprong van de biecht uit de RK-Kerk en het laatste oliesel, wat mensen ontvangen op hun sterfbed en waar ze gezalfd worden (zie het vorige vers) Je hoort vaak dat menen daarna een soort van opleving hebben,logisch, er wordt een bijbels principe toegepast, wat we met de reformatie hebben laten liggen.

Wanneer we geloven dat Jezus voor onze ziekten de 39 slagen (striemen) op ZIjn rug heeft ontvangen en we zien dat nog steeds niet iedereen geneest, terwijl dat bij Hem wel zo was, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen dat weg theologiseren, denkt aan de zogenaamde streep theologie, of we kunnen op zoek gaan naar oorzaken, waarom dat nog niet zo is, terwijl we toch de belofte hebben uit Joh.14:12 dat we toch tenminste dezelfde werken zouden moeten kunnen doen als Jezus deed.

Een van die oorzaken zou dus kunnen zijn dat er Lees verder:: https://wp.me/p1yhoy-1Ez

07-04-2018