Afleggers

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jac.1:21

Afleggers

Door Arie de Paauw

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jac.1:21

Lezen: Jac.1:19-27

Als Jacobus in onze tijd geleefd had was zijn lijflied ongetwijfeld 'Geen woorden maar daden' geweest, want dat is feitelijk het motto van de hele brief die hij geschreven heeft. Niet alleen de worden spreken, maar ook de daden doen. Dat lijkt soms haaks te staan op de genade boodschap die Paulus ons leert, maar niets is minder waar. Het hangt er maar net van af wat je onder zalig, redding verstaat. Gisteren vertelde ik je al dat het Griekse woordje wat wij vertalen met redding (sozo) meer betekent dat dat alleen. Als de Here Jezus tegen de van bloedvloeiing genezen vrouw zegt; Uw geloof heeft u behouden' bedoelt Hij duidelijk dat haar daad Lees verder

19-04-2018