Volheid van God

Volheid van God

Volheid van God

Door Arie de Paauw

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. -- Kolossenzen 2:9-10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol. 2:5-15

Deze teksten moeten we eens heel goed tot ons laten doordringen. Ze zijn namelijk levens-veranderend. Want als de hele Godheid, de volheid van de Godheid in de Here Jezus woonde, nadat ook Hij gedoopt was met de Heilige Geest, dan woont Die dus ook in ons. De Basis Bijbel vertaalt dat zo heel terecht. Dus wij zij zijn vol van de lichamelijke volheid van God, als we gedoopt zijn, doordrenkt zijn, vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is de enige reden dat we dezelfde werken kunnen doen, die Jezus deed, namelijk Hij, door de Heilige Geest, door ons heen. En dan zijn ook wij boven iedere overheid en macht verheven, wij = Hij, Die in ons is. Want dan is Hij, die Goddelijke volheid, die in ons is, meer dan hij, die in de wereld is.

Waar wij komen moet de duisternis wijken, moet de ziekte wijken, moet dood wijken. Waar wij binnenkomen, komt God binnen. Wij mogen Hem, zoals de priesters de ark in het Oude Testamant de ark op de schouders droegen, binnendragen. Dan verandert de atmosfeer, manifesteert de duisternis zich en moet die de biezen pakken.

Als iedere gelovige dit zou beseffen, dan ontwaakt er een krachtig leger, vol van de Geest, om de werken van de duisternis te verbreken. Dan maken we ons niet meer druk om wat voor dag we God eren (vers 16) Maar zijn we bezig met de werken te doen, die Jezus deed.

Als we vandaag er zo op uitgaan en vragen aan Hem om ons te vullen en te leiden en mensen op ons pas te brengen, moet je eens zien wat er gebeurt. 

Vandaag deelde Robby Dawkins op facebook: Don’t allow your sins of only a little faith hold ya back...You aren’t waiting for Jesus to give you more. He’s waiting on us to activate the what He’s already given us. “All authority has been given to me and I am in you...” #nowaiting #sogood #healthesick #ministry #doit #mustardseed #faith

Vertaald zegt dat:

Laten je zonden of je kleine geloof je niet tegenhouden. Je hoeft niet op Jezus te wachten totdat Hij je meer geeft. Hij wacht op ons tot we te activeren wat Hij al aan ons gegeven heeft. 'Alle macht en autoriteit is aan Mij gegeven en Ik ben in jou

Spannend? Dat zeker, saai, dat nooit! Ik zie uit naar jullie getuigenissen!

 

 

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/


 
14-03-2019