Losprijs

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden

de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. -- Matteus 20:28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat.20:20-28

Jezus betaalde de losprijs, dat wat betaald moest worden om gevangenen vrij te krijgen, dat was het grote dienen waar Hij hier op doelt.

Even de context: de moeder van Jacobus en Johannes probeert haar zoontjes op een goede positie te krijgen in het Koninkrijk van God, iets wat haar en haar zonen niet in dank wordt afgenomen in de Discipel kring. En Jezus is daar ook niet ontvankelijk voor. Wat het gaat in het koninkrijk van God niet over heersen maar over dienen. Want wie de grootste wil zijn, zal moeten leren dienen. Dienend leiderschap is dan ook kenmerkend voor iedereen die en leidende functie heeft in de gemeente. Macht en manipulatie komen uit een verkeerde bron... want ook hierin betekent dat we Jezus moeten volgen. En, zo sluit Hij dit stukje Zelf af, Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.

En dat liet Hij zien door de zieken te genezen, de gevangenen te bevrijden, er voor de armen te zijn en bij het uitschot van de maatschappij te vinden te zijn. En door Zijn leven te geven, als losprijs.

De prijs is betaald, satan heeft ook geen recht meer om mensen gevangen te houden, hij houdt zich niet aan de deal! Daarom is ons gebed voor verlorenen zo nodig om hen te bevrijden uit de gevangenis en te brengen in de vrijheid om te kiezen voor Jezus. Het boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen, wat we gratis weggeven, gaat daar dieper op in. Je kunt het bestellen op www.doeltreffendbidden.nl

Dus Zijn leven in de plaats voor het onze, dat is dienen, dat is liefde van de bovenste plank. Daar kan je alleen maar amen op zeggen en je leven aan Hem toewijden en je inzetten om degenen, die nog niet vrijgelaten zijn, vrij te laten. Dat is onze missie, daar willen we ons sterk voor maken, daar willen we jullie in meenemen.

Want toen Jezus stierf verzoende Hij de wereld met God en rekende hen hun zonden niet toe. De boze heeft dus geen recht meer om hen gevangen te houden en dat vergeet hij steeds, daarom is ons gebed ook erop gericht dat hij dat moet doen!

Laat je dan ook niet door welke verslaving of gebondenheid ook gevangen houden, je bent vrij en kunt dat worden omdat de losprijs is betaald. Soms kan een verlossing gebed hepen (www.vrijheidspastoraat.nl) maar een diepe bekering is vaak al genoeg.

Leef daarom in vrijheid, ook van regels en geboden die anderen je opleggen, wij doen die uit liefde voor onze Heiland en Redder, die Zijn leven gaf als losprijs, Hem alleen willen we dienen en daardoor zelf dienstbaar zijn voor anderen. In navolging van Hem.

_________________________________________________________________________
 

Arie de Paauw

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

07-11-2019