Maar wij zien Jezus

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. -- Hebreeen 2:9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr.2:5-18

Wat zal dat een geweldig moment zijn, als we oog in oog met Jezus zullen staan en Hem zullen zien, zoals Hij is. Iedereen maakt wel zijn eigen voorstelling van Hem, misschien gebaseerd op een film, die je eens over Hem zag, of plaatjes, tekeningen, schilderijen, e.d. maar ze zullen allemaal wegvallen als we Hem in als Zijn heerlijkheid en schoonheid zullen zien.

De schrijver van de Hebreeënbrief, volgens sommigen is dat Paulus, maar het staat er niet vermeld, verwijst daarnaar, maar ook dat we Hem nu al kunnen zien, met heerlijkheid en eer gekroond. Want hoewel Hij voor een korte tijd, 33 jaar, beneden de engelen was gesteld, de tijd dat Hij mens geworden was, opdat Hij voor ons kon lijden en sterven, de dood kon smaken, dus in onze plaats kon sterven , om die dood te overwinnen en op te staan uit het graf. Maar toen Hij weer terugging naar de hemel werd Hij met eer en heerlijkheid gekroond en zit aan de rechterhand van de Vader, een beeld van macht en autoriteit, zoals Hij ook al zei, vlak voor Zijn hemelvaart: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mat.28:18)

En als wij Hem zien, dan zien we Hem nu met ons geestesoog en we beseffen dat Hem die macht en autoriteit gegeven is en wij in die autoriteit en met die macht mogen opereren om Gods Koninkrijk ten toon te spreiden.

Wat er dan ook in ons leven gebeuren mag: wij zien Jezus

Hoezeer de vijand ook tekeer kan gaan: wij zien Jezus

Wie er ook tegen ons zal samenspannen: wij zien Jezus

Hoe de uitslagen uit het ziekenhuis ook zullen zijn: wij zien Jezus

En we zien Hem niet alleen, we zien ook op Hem, omdat Hij het alles heeft volbracht.

Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart, luidt een oud gezang (Gez.50:3) en zo is het.

Als we alles bezien in dat licht, in die overwinning, wat kan een mens ons dan nog doen (Ps.27:1) Want Hij is ons Licht en ons Heil.

Als we zo de dag in kunnen gaan, dan zijn we onoverwinnelijk, toch?!

_________________________________________________________________________
Door Arie de Paauw

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

08-11-2019