Sterke toren

De Naam van de HEERE is een sterke toren

De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. -- Spreuken 18:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 18:1-11

Wij hebben een sterke God, Die ons als een toren wil beschermen in geval van gevaar. Maar dan moeten we er wel naar heen 'snellen' Dat vraagt om prioriteiten stellen. Als er iets gebeurt niet eerst naar doktoren, hulpverleners, kortom de wereldse manieren van hulp, die God overigens heel goed kan gebruiken, maar allereerst naar Hem. Want dan kan Hij bepalen wat er goed voor je is. Dat heet leiding. En Hij wil je zo graag leiden, Hij snakt ernaar, maar Hij kan er soms niet bij, omdat we Hem niet toelaten. 'Gebed? Dat is niets voor mij? Naar voren gaan en het gebedsteam voor me laten bidden? ik doe het thuis wel, maar daar is vaak de zalving, die het juk verbreekt en je mist het... Henk Hofman leed aan allerlei kwalen, ME, fibromyalgia etc. Hij zei: als God me kan genezen kan Hij het ook thuis.maar het gebeurde pas toen hij bij een genezingsdienst kwam en God Hem volkomen genas! Zie hier zijn getuigenis: http://www.wingsofhealing.nl/getuigenissen/-getuigenis-henk-hofman-uit-diever

God wil ons zo graag helpen, maar we moeten Hem toelaten, zo niet, dan missen we de boot. Dus als er iets gebeurt, snel er heen, als eerste en schuil bij hem, luister naar Zijn stem en doe wat Hij zegt dat je moet doen. En voor de een is dat een dokter en voor de andere Br. Zijlstra, bij wijze van spreken. Maar luister en wees afgestemd.

O ja, die rechtvaardige. Let op, het is een oudtestamentische tekst, dus moet je rechtvaardig zijn om op Gods hulp te rekenen. Wij leven in het Nieuwe Verbond, het verbond van de genade. Je hoeft het niet te verdienen, want door Zijn Zoon ziet Vader God ons aan als rechtvaardigen. Wel kan het zijn dat datgene wat je overkomt gerelateerd kan zijn aan zonde waar je je nog van moet bekeren. Legaal recht noemen we dat. Als dat zo is, vraag het dan aan de Heilige Geest, want Hij is het die overtuigt van zonde. Bekeer je er dan van, verbreek de vloek en ga de zegen binnen door te doen wat God van je vraagt. Ook dat is genade, de kracht om een ander leven te gaan leiden!

Maar weet dat Vader God op de uitkijk staat, waar je blijft, want Hij is snel van helpen,als wij er snel bij zijn. Een sterke toren, daar kan de vijand niet bij, daar heeft hij geen toegang tot, die is hem ontzegd door het kruis van Golgotha, halleluja!

Dus wacht niet langer, ga!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

09-11-2019