Voorspraak

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. -- 1 Johannes 2:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.2:1-6

Een christen en zonde(n) horen niet bij elkaar, maar we leven in een wereld die ons telkens weer, door wat voor omstandigheden dan ook, ertoe verleidt. En bij de een is het dit, bij de ander dat. Wie zegt dat hij niet zondigt is een leugenaar, zegt Johannes even verderop. Hij is dus heel reeël.

Want het hoort niet, maar het gebeurt toch, en wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen, hebben we van de Here Jezus Zelf geleerd. Nu is dat geen vrijbrief om er dus maar op los te leven, want het kostte Hem nog al wat. Ik weet nog dat toen ik van de film 'The Passion of the Christ' terug kwam, die ik samen met mijn Alpha groep destijds was gaan zien, ik tegen mijn vrouw zei: 'ik zondig nooit meer' Helaas is het bij dit voornemen gebleven...:-(

Maar wat is het geweldig dat juist Zijn lijden en sterven ervoor gezorgd heeft, dat Hij voor ons de Voorspraak bij de vader kan zijn. Want, en dat zegt vers 2 zo mooi: Hij is de verzoening voor al onze zonden en voor die van de gehele wereld!

Dus als wij gezondigd hebben en wij belijden ze (1Joh.1:9) dan weten we dat ze vergeven zijn, door bet reinigende bloed van de Here Jezus. Het woordje dat hier vertaald is met Voorspraak, is hetzelfde wat Johannes in zijn evangeliën gebruikt voor de Heilige Geest, Parakleitos. Daar wordt het vaak vertaald met Trooster, wat te eenzijdig is. Het betekent ook: Hij, Die erbij geroepen is. En dat is precies wat er in de hemel gebeurt als wij onze zonden belijden. Probeer het je maar eens voor te stellen. Jij belijdt je zonden en de Vader roept de Here Jezus erbij. Die zegt: 'Het is goed, Vader, die heb ik allemaal gedragen'. En klaar is het, want er is al voor betaald, mooi he?

Wat ons rest is, door de kracht van de Heilige Geest wel proberen een heilig leven te leiden, dus zonder zonde, maar zonde kramp en zonder angst, want echte liefde drijft de angst uit.

Wat hebben we toch een liefhebbende Vader, Zoon en Heilige Geest, Die ons zelfs wil helpen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het zou dus niet meer mis kunnen gaan, mits we ons maar volledig toewijden aan Hem en ons hart erop gericht is Zij wil te doen. Maar als het dan nog fout gaat: roep Hem erbij, de ene Parakleitos om je te helpen om heilig te leven en de Ander om je vrij te pleiten. Makkelijker hebben Ze het toch niet kunnen maken.....

_________________________________________________________________________

Door Arie de Paauw

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

10-11-2019