Belijden en genezen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Lezen: Jac.5:13-20 (hsv)

Zonde en ziekte, die combinatie is altijd een lastige, want wij hebben zo snel ons oordeel klaar. En het laatste wat ik wil is dat iemand naast zijn ziekte ook nog een schuldgevoel krijgt!

Toch kan, ik zeg kàn, er een verband liggen tussen zonde en ziekte. Sowieso is ziekte pas de wereld ingekomen door de zondeval. Daarvoor was er geen ziekte, net zo min er ziekte in de hemel is en op de nieuwe aarde zal zijn. Maar dat is in het algemeen.

Het is ook uit den boze, ja, zo sterk zeg ik het, om tegen mensen te zeggen dat er nog zonde is in hun leven, als genezing uitblijft.

Maar wanneer de genezing uitblijft is het wel goed om aan de Heilige Geest te vragen of er nog dingen in je leven zijn, die je genezing in de weg staan. Onvergevingsgezindheid kan zoiets zijn en poorten openen voor allerlei kwalen, maar ook andere zonden kunnen deuren openzetten, waardoor ziekte in ons leven kan komen. Het sluiten van die deuren, het legale recht ontnemen, is het begin van die genezing. Belijden en bekeren is dan hetgeen er moet gebeuren, waardoor de ziektemacht zal moeten wijken voor de Naam van Jezus

Onze tekst van vandaag legt ook verband tussen zonde en ziekte. En ook hier wordt het belijden ervan aan elkaar als remedie aangeprezen, naast het gebed (van de rechtvaardige) Op o.a. deze tekst is de biecht gestoeld en het zalven van de zieken (en het laatste oliesel) op die ervoor. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, er is alleen een heel ritueel omheen gebreid, wat niet nodig is, evenmin de penitentie, want onze straf is al gedragen en er is voor betaald door onze Heiland, de Here Jezus Christus. De Zoon van de Levende God.

Nog even iets anders, wat gemakkelijk binnen zou kunnen sluipen. Ziekte is geen straf op de zonde. Wij hebben geen Vader, Die zijn kinderen slaat met iets om hen een lesje te leren, of om Hem tot Zich te trekken. Dat dat vaak een gevolg is van het lijden, wil nog niet zeggen dat Hij dat gegeven heeft. Zo’n vader heb ik niet. Hand. 10:38 helpt ons daarbij, dat zegt dat de Here Jezus, gezalfd door de Heilige Geest, rondging om allen te genezen, die overweldigd waren door de duivel. Dus de bron is nooit, ik herhaal, nooit God, maar juist de tegenstander. En hij gebruikt iedere toegangspoort die wij hem geven, al staat die op een kier, om ons te pesten, te neten en te slaan met bijvoorbeeld ziekte.

Wanneer je dus, door de Heilige Geest, te weten bent gekomen dat er nog iets te belijden valt en je je ergens van moet bekeren, belijd het dan aan iemand die je kunt vertrouwen (heel belangrijk) en laat die voor je bidden. En dat bidden is niet vragen of de Here God die persoon wil genezen, want dat is al verhoord, omdat genezing onderdeel uitmaakt van de verzoening. Nee, dan bestraffen we de ziekte en spreken die aan, als een indringer, wat hij is geworden omdat zijn legale recht hem ontnomen is, hij heeft dus geen verblijfsvergunning meer! En we sturen die weg, in de Naam van Jezus, de Hoop der heerlijkheid, Die in ons woont, door de Heilige Geest! Halleluja

Soms is het te gemakkelijk om te zeggen dat God niet altijd (meer) geneest. Laten we, altijd in liefde, op zoek gaan naar de wortels, naar de oorzaak, zonder veroordeling, maar zoekende naar de overwinning, want die is al behaald aan het kruis! En op grond van Zijn striemen weten we dat er voor onze genezing is betaald, met een hoge prijs en daarom mag ik er ook om vragen, het terugeisen van de vijand, in Jezus Naam

_______________________________________________________________________

• Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

11-11-2019