Levend door de Geest

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Lezen: 1Petr.3:13-22

Wel hebben een levende Heiland, geen dode. Hij heeft geleden,als rechtvaardige voor ons, onrechtvaardigen,opdat wij nu rechtvaardig voor God zouden zijn en kunnen zijn en het daarom ook zijn. Hij leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Dus moeten wij ook niet klagen als ons eens zo iets overkomt, ook dat hoort bij Jezus volgen.

Het mooie is de tegenstelling die Petrus hier noemt. De Here Jezus is gedood door mensen van vlees en bloed en zijn vlees is gedood, maar Hij is weer levend gemaakt door de Geest. Het was de Heilige Geest, Die Hem weer uit de dood deed opstaan. Zoals ook Paulus dat zo mooi zegt in Rom 8:11Indien de Geest, Die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont...

En ik citeer deze tekst herhaaldelijk in mijn Opfrissers, omdat het zo'n belangrijke waarheid is, die we met elkaar nog steeds niet vatten en waar we nog steeds niet uit leven, of in ieder geval, niet genoeg.

Maar wij hebben Opstandingskracht in ons, als we tenminste vol, vervuld zijn met de Heilige Geest. We zijn dragers van Zijn Tegenwoordigheid. Waar wij komen komt Hij en waar Hij kwam gebeurde er van alles, werden mensen genezen en bevrijd, manifesteerde demonische machten zich, werd het evangelie gebracht en mensen gered. En we hebben de belofte dat ook wij dat kunnen en mogen, nee, moeten doen. En dat kunnen we alleen als we beseffen en geloven dat dat zo is en er naar handelen. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, en dat zijn jij en ik.

Laten we gaan wandelen in die Opstandingskracht en de wereld op zijn kop zetten, waar we ook zijn, want de wereld heeft het nodig. Iedere ontmoeting, die we vandaag hebben is voor de ander een potentiële mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met de Levende God, want Die woont tenslotte in ons. Hij kijkt niet naar wat je kunt, Hij kijkt alleen maar of je beschikbaar bent.

Hier ben ik, Heer, gebruik mij!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

13-11-2019