Water scheppen

Water, van levensbelang, schoon water zeker en in Nederland hebben we dat in overvloed. Na de droogte van vorig en dit jaar is er de afgelopen weken weer heel veel gevallen en staat het her en der weer in plassen op het land.

Water scheppen

Door Arie de Paauw

U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. -- Jesaja 12:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lees of luister verder:

De geschreven versie: https://opfrisser.com/2019/11/27/water-scheppen/

De Podcast : https://opfrisser.com/2019/11/27/water-scheppen-opfrisser-de-podcast/

27-11-2019