Moeder des Heren

De maagd Maria is de begenadigde, de dierbare, de Heer is met haar. Zij is de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van haar buik, dat haar reeds moeder des Heren maakt. Moeder mijns Heren.

 

Alle geslachten zullen haar zalig prijzen, omdat God grote dingen aan haar heeft gedaan. Namelijk Heil Dat is bereid voor het aangezicht van alle volken en Licht tot openbaring.

 

Op een kritiek moment op de bruiloft te Kana verwijst Maria door naar haar Zoon met de woorden: “Dat wat Híj u zegt, doet dat.” Toen geschiedde het eerste wonder dat Jezus heeft verricht.

 

Wanneer verderop in het evangelie een vrouw uit de menigte de moeder des Heren zalig prijst, is de reactie van Jezus: “Stellig zalig die het woord van God horen en doen.”    

02-05-2020