Ontzag voor de Heer is het begin van kennis

Ontzag voor de Heer is het begin van kennis

“Van alle bomen in de hof moogt gij vrijelijk eten, maar van de boom van kennis van goed en van kwaad moogt gij niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”, Gen.2:16.

Dit gebod is wiskundig te formuleren als A–B, dat is A niet B. Dit axioma ligt ten grondslag aan het gericht denken, dat is het logisch denken. Dit beginsel staat in tegenstelling tot:

“Is het ook dat God heeft gezegd: Gijlieden zult niet eten van alle bomen dezes hof?” Gen.3:1.

 Deze voorstelling van zaken is te formuleren als -A.

Als wiskundig A-B -A geldt, is dit gelijkwaardig met A -A+B = B-A    B 2A = 2 x A . Duidelijk is dat B niet gelijk is aan tweemaal A.

Daarom verdient A-B toepassing. Het woord van God horen en doen; het kwade mijden.

 

Peter Kerstholt

30-05-2020