Bekerings gebed

Bid dit gebed tot YHWH God en wordt een leerling van Here Jezus Christus!

Bekerings gebed

 

Hemelse Vader,

Ik kom tot u, net zoals ik ben, met mijn zonden, mijn problemen en mijn zwakheden.

Vergeef mij, dat ik alleen maar voor mezelf geleefd heb,

en vergeef mij al mijn zonden.

Dank U wel, dat U Uw Zoon, de Here Jezus, naar deze wereld gezonden hebt om in mijn plaats voor mijn zonden te sterven.

Dank U wel, Here Jezus, dat U gekomen bent om voor mijn zonden te sterven, zodat ik mag leven.

Ik open nu mijn hart voor U, mijn leven, en ik vraag U,

Here Jezus, kom in mijn hart en mijn leven.

ik geef de controle over mijn leven aan U over, en ik wil U volgen.

En help mij om U gehoorzaam te zijn.

In Uw Naam.

Amen!

 

Heeft u nog vragen of heeft u gebed nodig ?

mail of bel dan gerust.

08-02-2016