Wat is opdragen?

Wat is opdragen?

Wat is opdragen?

Opdragen is een uiting van dankbaarheid en het erkennen dat jullie kind een geschenk en wonder van God is. Alhoewel jullie kind in de eerste plaats een kind van God is, is aan jullie de eer om voor hem/haar te zorgen. Daarom willen we graag een zegen over jullie en jullie zoon/dochter uitspreken en hem/haar welkom heten in ons ‘huisgezin’ (gemeente).

foto van Esther Van Kleef-van Weerden.

In de Bijbel is opdragen géén opdracht (en dus geen verplichting).

Wel lezen we dat enkele ouders hun kinderen bij Jezus brengen met de vraag of Hij hen de handen op wil leggen en zegenen, wat Hij ook graag doet (Mat.19:13,14). Ook een mooie symboliek kun je vinden bij het verhaal van Hanna die haar zoon aan de Heer wijdt (opdraagt) en zijn  bestemming in de handen van God legt (1 Sam.1,2)

aa