Vrucht van de Heilige Geest

De vrucht van de Heilige Geest wordt door Paulus genoemd in zijn brief aan de Galaten

Vrucht van de Heilige Geest

Galaten 5:22–23

  1. Liefde
  2. Vreugde
  3. Vrede
  4. Geduld
  5. Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
  6. Goedheid
  7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
  8. Zachtmoedigheid
  9. Zelfbeheersing (of: matigheid)