Artikelen

Levend door de Geest

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Belijden en genezen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Voorspraak

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.

Sterke toren

De Naam van de HEERE is een sterke toren

Maar wij zien Jezus

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond

Losprijs

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden

Volmaakte weg

Gods wil

Wonderen

1 2 3 ... 60 61 62