Bijbel

Vrede zij u

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen een welbehagen, Luk.2:14[i]

De schittering van een ster

Immers ster van ster verschilt in schittering, 1 Kor. 15:41

De hegemonie van Quirinius

De hegemonie van Quirinius, Lukas 2: 1-2

Tegemoetkoming

Jezus en de overspelige vrouw

Met de dageraad ging Jezus wederom de tempel in en het volk kwam naar Hem toe. En nadat Hij was gaan zitten, begon Hij hen te onderrichten.

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke jongeling

Zalig de armen van de Geest

Jezus en Nikodemus

G O D Z I J M E T O N S is het opschrift gegraveerd in de rand van de Nederlandse twee euro munt.
1 2 3 ... 4