Bijbel

Gerijpt in het geloof

Gerijpt in het geloof, Mt. 4: 1-11; Lk. 4:1-13; 1Tim. 3:6 Toen werd Jezus weggeleid naar de woestijn door de Geest om verzocht te worden door de duivel. En gevast hebbend veertig dagen en veertig nachten kreeg Hij honger. En de verzoeker naderde en zei Hem: “Indien Gij Zoon van God zijt, zeg dat deze stenen broden worden.”

Vrede zij u

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen een welbehagen, Luk.2:14[i]

De schittering van een ster

Immers ster van ster verschilt in schittering, 1 Kor. 15:41

De hegemonie van Quirinius

De hegemonie van Quirinius, Lukas 2: 1-2

Tegemoetkoming

Jezus en de overspelige vrouw

Met de dageraad ging Jezus wederom de tempel in en het volk kwam naar Hem toe. En nadat Hij was gaan zitten, begon Hij hen te onderrichten.

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke bestuurder

Zalig de armen van de Geest

1 2 3 ... 4