Bijbel

De doop met de heilige Geest

Spreken, niet zwijgen!

De doop op geloof

De genezing van de blindgeborene

Huis van ontferming

Het Brood des levens

Vrede zij u

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen een welbehagen, Luk.2:14[i]

De schittering van een ster

Immers ster van ster verschilt in schittering, 1 Kor. 15:41

De hegemonie van Quirinius

De hegemonie van Quirinius, Lukas 2: 1-2
1 2 3 ... 4