Bijbel

De dag des Heren

De gelijkenis van de verloren zoon, deel 1

Module Gebed

de Discipel-Bijbelschool van St. Arbeiders in de Oogst start (weer) met de Module: Gebed in Dordrecht op, 20 september a.s.

De Bijbel is Gods onfeilbaar woord

Elke schrifttekst is door God Geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timotheus 3:16 t/m 17)
1 ... 2 3 4